Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 74 Nr 2 (2019):
Articles

BARBARA SAWICKA
5 - 6
opublikowany: 06-09-2019
KAROLINA DUDZIAK, MAGDALENA SOZONIUK, KRZYSZTOF KOWALCZYK, MICHAŁ NOWAK
7 - 14
opublikowany: 05-09-2019
PIOTR KRASKA, SYLWIA ANDRUSZCZAK, EWA KWIECIŃSKA-POPPE
37 - 47
opublikowany: 04-09-2019