Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 77 Nr 1 (2022):
Articles

Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Łukasz Domański
5 - 13
opublikowany: 26-04-2022
Andrzej Woźniak, Leszek Rachoń
27 - 43
opublikowany: 26-04-2022
Marta Wyzińska, Jerzy Grabiński, Alicja Sułek
45 - 52
opublikowany: 26-04-2022
Leszek Rachoń, Aneta Bobryk-Mamczarz, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Andrzej Woźniak, Zbigniew Stojek, Paulina Zajdel-Stępień
53 - 63
opublikowany: 26-04-2022
Aneta Bobryk-Mamczarz, Leszek Rachoń, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Magdalena Szydłowska-Tutaj, Piotr Lewko, Andrzej Woźniak
65 - 78
opublikowany: 26-04-2022
Cezary A. Kwiatkowski, Elżbieta Harasim, Olimpia Klikocka-Wiśniewska, Piotr Maziarz
79 - 91
opublikowany: 26-04-2022