Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 77 Nr 2 (2022):
Articles

Anna Sikorska, Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Łukasz Domański
5 - 14
opublikowany: 27-07-2022
Wacław Jarecki, Tomasz Lachowski
15 - 25
opublikowany: 27-07-2022
Marek Gugała, Łukasz Patryk Domański, Krystyna Zarzecka, Anna Sikorska, Iwona Mystkowska
49 - 59
opublikowany: 27-07-2022