Wpływ ekstruzji na stabilność przechowalniczą frakcji lipidowej mieszanek paszowych dla ryb

Teresa Jaśkiewicz

Akademia Rolnicza w Lublinie

Agnieszka Sagan

Akademia Rolnicza w Lublinie


Abstrakt

Mieszanki dla ryb karpiowatych sporządzone w formie sypkiej lub ekstrudowanej przechowywano przez 3 miesiące w temp. 25°C przy wilgotności 35–40%. warunkach modelowych. Jakość frakcji lipidowej określono na podstawie comiesięcznych oznaczeń liczby kwasowej (LK), liczby nadtlenkowej (LN) oraz zawartości witamin A i E. Czynniki doświadczalne nie spowodowały zmian hydrolitycznych i oksydacyjnych frakcji lipidowej oraz w zawartości wit. E w sposób znaczący dla użytecznoci żywieniowej mieszanek. Ubytki wit. A po ekstruzji wyniosły 12%, a po zakończeniu testu przechowalniczego 33% w stosunku do zawartości przed ekstruzją.

Słowa kluczowe:

pasza dla ryb, ekstruzja, frakcja lipidowa

Anderson J. S., Sunderland R., 2002. Effect of extruder moisture and dryer processing temperature on vitamin C and E and astaxanthin stability. Aquaculture, 207, 137–149.

BN-89/8186-01 Tłuszcze zwierzce topione techniczne i paszowe.

Cai X., Luo L., Xue M., Wu X., Zhan W., 2005. Growth performance, body composition and phosphorus availability of juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idellus) as affected by diet processing and replacement of fishmeal by detoxified castor bean meal. Aquaculture Nutrition, 11, 293–299.

Coelho M., 1996. Stability of vitamins affected by feed processing. Feedstuffs, July 29, 9–14.

Kaushik S., 2007. The appeal of extruded feeds in aquaculture. Feedtech, 11 (4), 12–13.

Mościcki L., 2000. Technika ekstruzji w przetwórstwie rolno-spożywczym. Przegląd Zboż.-Młyn. Wyd. spec. 18–20.

Naumann C., Bessler R., 1976. Die chemische Untersuchung von Futtermitteln, Band. III Veralg. J. Neumann – Neudamm. Berlin, Basel, Vienn.

Sagan A., 2002. Wpływ procesów ekstruzji na stabilność witamin lipofilnych w produktach paszowych. Biul. Nauk. Przem. Pasz., XLI, 1/4, 71–79.

Pobierz

Opublikowane
2007-12-31Teresa Jaśkiewicz 
Akademia Rolnicza w Lublinie
Agnieszka Sagan 
Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora