Weryfikacja modelu matematycznego pierwszego okresu konwekcyjnego suszenia jabłka z uwzględnieniem skurczu suszarniczego

Roland Zawiślak

Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 Lublin

Helena Lisowa

Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 Lublin

Renata Bochyńska

Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 Lublin


Abstrakt

Zweryfikowano matematyczny model pierwszego okresu suszenia z uwzględnieniem skurczu suszarniczego w przedziale zawartości wody od u0 = 5,50 kg H2O·kg-1 s.m. do u = 3,14 kg H2O·kg-1 s.m., czyli w zakresie wilgotności względnej 85–76%, z błędem nie przekraczającym 2,4%. Przeprowadzono pomiary zawartości wody w czasie procesu suszenia i zmian objętości krążków jabłka, suszonych w temperaturze 55°C, przy prędkości przepływu powietrza suszącego wynoszącej 0,5 m·s-1.

Słowa kluczowe:

jabłka, suszenie, konwekcja wymuszona, model matematyczny

Górnicki K., 2000. Modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia korzeni pietruszki. Rozprawa doktorska. SGGW Warszawa.

Jaros M., 1999. Analiza i wyznaczanie wartości współczynnika szybkości suszenia w procesie konwekcyjnego suszenia warzyw. [w:] S. Pabis (red.). Konwekcyjne suszenie warzyw. Teoria i praktyka Kraków, s. 41–50.

Kukiełko E., 2002. Modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia owoców aronii w cienkiej warstwie. Rozprawa doktorska. SGGW Warszawa, s. 39.

Kukiełko E., Jaros M., 1997. Modelowanie pierwszego okresu suszenia aronii z uwzględnieniem skurczu materiałowego w warunkach konwekcji naturalnej. Probl. Tech. Rol. Leś. SGGW Warszawa, 135–141.

Lis M., Lis H., 2001. Wpływ procesu suszenia na gęstość wybranych odmian jabłek. Acta Agrophys. 45, 131–142.

Mazza G., LeMaguer M., 1980. Dehydration of onions: some theoretical and practical considerations. J. Food Technol. 15, 181–194. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1980.tb00930.x

Murakowski J., 1994. Suszenie pieczarek w warunkach konwekcji naturalnej – modelowanie pierwszego okresu suszenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 417, 35–50.

Nowak D., Witrowa-Rajchert D., Lewicki P. P., 1998. Skurcz objętościowy i zmiana gęstości marchwi i ziemniaka podczas suszenia konwekcyjnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 454, 461–468.

Pabis S., 1994. Uogólniony model kinetyki suszenia warzyw i owoców w pierwszym okresie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 417, 15–34.

Rosselló C., Simal S., SanJuan N., Mulet A., 1997. Nonisotropic mass transfer model for green bean drying. J. Agric. Food Chem. 45(2), 337–342. DOI: https://doi.org/10.1021/jf960534c

Sokhansanj S., Bailey W. G., van Dalfsen K. B., 1999. Drying of north american ginseng roots. Drying Technol. 17(10), 2293–2308. DOI: https://doi.org/10.1080/07373939908917684

Suzuki K., Kubota K., Hasegawa T., Hosaka H., 1976. Shrinkage in dehydration of root vegetables. J. Food Sci. 41, 1189–1193. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1976.tb14414.x

Pobierz

Opublikowane
2002-06-30Roland Zawiślak 
Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 Lublin
Helena Lisowa 
Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 Lublin
Renata Bochyńska 
Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora