Badania nad wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Część I – podstawy teoretyczne

Marek Adamiec

Katedra Pojazdów Samochodowych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

Marek Kuna-Broniowski

Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Doświadczalna 50a, 20-218 Lublin

Izabela Kuna-Broniowska

Katedra Zastosowań Matematyki Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

W artykule przedstawiono nowe możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, uzyskane poprzez wykorzystanie ich do wytwarzania wodoru metodą elektrolizy. Warunkiem uzyskania wysokiej sprawności tego procesu, jest optymalne dopasowanie ogniwa do elektrolizera. W pracy zaprezentowano modele matematyczne elektrolizera i ogniwa fotowoltaicznego oraz symulację ich wzajemnego dopasowania. Określono dzięki temu warunki zapewniające uzyskanie największej efektywności całego procesu transformacji energii słonecznej na energię zmagazynowaną w paliwie wodorowym.

Słowa kluczowe:

ogniwo fotowoltaiczne, elektrolizer, wodór

Dylewski R., Gnot W., Gonet M., 1999. Elektrochemia Przemysłowa – wybrane procesy i zagadnienia. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Kisza A., 2000a. Elektrochemia I – jonika. WNT, Warszawa.

Kisza A., 2000b. Elektrochemia II – elektrodyka WNT, Warszawa.

Smoliński S., 1998. Fotowoltaiczne źródła energii i ich zastosowania. Wyd. SGGW, Warszawa.

Karta katalogowa ogniwa fotowoltaicznego typu BP270L produkowanego przez BP Solar – Wielka Brytania.

Pobierz

Opublikowane
2002-06-30Marek Adamiec 
Katedra Pojazdów Samochodowych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
Marek Kuna-Broniowski 
Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Doświadczalna 50a, 20-218 Lublin
Izabela Kuna-Broniowska 
Katedra Zastosowań Matematyki Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.