Iniekcyjne dozowanie pestycydów w opryskiwaczach rolniczych

Olivier Mostade

Engineering Department, Agricultural Research Centre, 5030 Gembloux Chaussee de Namur, 146, (Belgium)

Bruno Huyghebaert

Engineering Department, Agricultural Research Centre, 5030 Gembloux Chaussee de Namur, 146, (Belgium)

Olivier Miserque

Engineering Department, Agricultural Research Centre, 5030 Gembloux Chaussee de Namur, 146, (Belgium)

Józef Sawa

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin


Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań dwóch urządzeń umożliwiających iniekcyjne dozowanie pestycydów w opryskiwaczach rolniczych. Oceniono: dokładność dozowania, czas wyrównania koncentracji roztworu, dokładność wymieszania składników roztworu. Stwierdzono dobrą dokładność dozowania oraz niedokładne wymieszanie dozowanego składnika z wodą. Wyrównanie stężenia roztworu następowało po 50 s od rozpoczęcia pracy układu dozującego.

Słowa kluczowe:

zabieg ochrony roślin, iniekcja, środki ochrony roślin

Gebhardt M. R., Kliethermes A. R., Goering C. E., 1984. Metering concentrated pesticides. Trans. ASAE 27. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.32726

Kranz W. L., Eisenhauer D. E., Parkhurst A. M., 1996. Calibration accuracy of chemical injection Devices. Trans. ASAE 12. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.25639

Mostade O., Huyghebaert B., Debouche C., Pigeon O., Galoux M., 2000. Spraying from direct injection divices. Agricultural Research Centre – Gembloux (Belgium) – Paper.

Rider A. R., Docey E. C., 1982. Field evaluation of calibration accuracy for pesticide application equipment. Trans. ASAE 25. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.33515

Tompkins F. D., Howard K. D., Mote C. R., Freeland R. S., 1990. Boom flow characteristics with direct chemical injection. Trans. ASAE 33. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.31394

Vidrine C. G., Goering C. E., Day C. L., Gebhardt M. R., Smith D. B., 1975. A constant pesticide application rate sprayer model. Trans. ASAE 18. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.36606

Weihing W. J., Eisenhauer D., 1991. Methodology for risk analysis of chemigation. Trans. ASAE 34. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.31832

Pobierz

Opublikowane
2022-12-31Olivier Mostade 
Engineering Department, Agricultural Research Centre, 5030 Gembloux Chaussee de Namur, 146, (Belgium)
Bruno Huyghebaert 
Engineering Department, Agricultural Research Centre, 5030 Gembloux Chaussee de Namur, 146, (Belgium)
Olivier Miserque 
Engineering Department, Agricultural Research Centre, 5030 Gembloux Chaussee de Namur, 146, (Belgium)
Józef Sawa 
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora