Evaluation of economic traits in Buckfast bees in comparison with the hybrids of European Black bees and Caucasian bees

Krzysztof Olszewski

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Grzegorz Borsuk

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Jerzy Paleolog

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Aneta Strachecka

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The experiments were conducted in the years 2009–10 in the vicinity of Lublin (east Poland). A group of 10 colonies of pure Buckfast bees (bcf) were evaluated against 10 colonies of
F1 hybrids European Black bee × Caucasian bee (mel × cau). The colonies were kept in Dadant Blatt hives. The winter hardiness of the bcf bees was similar to that of the mel × cau bees. The bcf colonies developed faster and had a lower swarming tendency in the spring. They were also definitely superior to mel × cau in honey production (honey supers). However, the groups did not differ in relation to their propensity to hoard honey in the brood chambers. The values of the parameters in the group of the Buckfast colonies were more balanced. Lower variability was identified in: the number of dead bees, the brood area in the second and third measurements, brood increase, colony strength and honey yield. The climatic and nectar flow conditions in the Lublin region (east Poland) are not an obstacle to the keeping of Buckfast bees.

Słowa kluczowe:

Buckfast bee, European Black bee, economic traits

Bruder Adam, 1983. Meine Betriebsweise. München, Ehrenwirt Verlag.
Büchler R., 1998a. Erfahrungen mit der Buckfastbiene I. Dt. Bienen J., 6(4), 4–7.
Büchler R., 1998b. Erfahrungen mit der Buckfastbiene II. Dt. Bienen J., 6(5), 19–22.
Büchler R., 2000. Buckfast und Carnica im Vergleich. Dt. Bienen J., 8(3), 10–13.
Gerula D., Jagiełło R., 1998. Wstępna ocena przydatności użytkowej pszczół Buckfast oraz mieszańców kaukaskich i kraińskich na terenie Pogórza Przemyskiego. 35 Naukowa Konferencja
Pszczelarska – Puławy, 16–18.
Golz W., 2000. Von Dzierzon bis Bruder Adam. 150 Jahre deutsche Züchtung der Honigbiene. Selbstverlag, Hornacker 15, 27729 Hambergen.
Gromisz M. 1981. Rasy pszczół w Polsce. Pszczelarstwo, 4, 2–4.
Hartwig A., Topolska G., 1995. Przydatność rutynowych badań pszczół z osypu zimowego. Pszczel. Zesz. Nauk., 39(1), 71 –77.
Hońko S., Jasiński Z., 2002. Comparison of different honeybee races under the conditions of south-western Finland. J. Apic. Sci., 46(2), 97–106.
Konopacka Z., 1999. Rasy pszczół w Polsce i ich użytkowanie. Pszczelarstwo, 4, 5.
Liebig G., 1982. Buckfast oder Carnica? Vergleich von Volksentwicklung und Honigleistung. Dt. Imker J., 9, 338–339.
Maul V., 1977. Vergleichende Prüfung von Buckfast- und Carnica- Volkern unter verschiedener Betiebsweise im Jahr 1976. Die Biene, 1, 5–12.
Maul V., Bienefeld K., van Praagh J., Dustmann J., Staemmler G., Mautz D., 1999. Einfluss von Buckfast und Carnica auf Verhaltenseigenschaften der Landbiene. Imker Freund, 3, 12 –15.
Maul V., Petersen N., 1978. Vergleichende Prüfung von Buckfast- und Carnica-Volkern unter verschiedener Betiebsweise im Jahr 1977. Die Biene, 2, 44–52.
Olszewski K., 2009. Assessment of production traits in the Buckfast bee. J. Apic. Sci., 53(2), 79–90.
Olszewski K., Jagiełło R., Paleolog J., 2002. Porównanie mieszańców F1 pszczół kaukaskich z mieszańcami F1 pszczół Buckfast w warunkach pożytkowych północnej Lubelszczyzny.
Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica, 20(28), 199–206.
Österlund E., 1983. Brother Adam and His Buckfast Bee. Amer. Bee J., 123(2), 85–88.
Prabucki J., Chuda-Mickiewicz B., 1996. The middle European honeybee as component of productive hybrids. Pszczel. Zesz. Nauk., 40(2), 61–69.
Prabucki J., Chuda-Mickiewicz B., 1998. Results of the middle European bee improvement in Western Pomerania. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Zootechnica, 36, 27–37.
Prabucki J., Chuda-Mickiewicz B., 2000a. Doskonalenie towarowe użytkowanych w Polsce ras pszczół. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Zootechnica, 39, 131–141.
Prabucki J., Chuda-Mickiewicz B., 2000b. Podnoszenie wydajności miodowej użytkowanych w Polsce pszczół. Pszczelarstwo, 11, 5–7.
Pritsch G., 1993. Die Carnica- und die Buckfastbiene in Deutschland. Dt. Bienen J., 1(1), 10–13.
Ruttner F., 1992. Naturgeschichte der Honigbienen. Ehrenwirth Verlag, München. SAS User’s Guide, 2000. SAS Institute Inc., Cary.
Troszkiewicz J., 1992. Nie wszystko złoto co się świeci. Pszczelarstwo, 10, 15–16.
Troszkiewicz J., 2005. Informator o hodowli pszczół, Krajowe Centrum Hodowli Pszczół, Warszawa.
Woyke J., 1983. Praca hodowlana, w: Hodowla pszczół, PWRiL, Warszawa, 372–345.
Żabicki S., Skubida P., 2004. Czy warto hodować pszczoły włoskie i Buckfast? Pszczelarstwo, 6, 18–19.

Opublikowane
2012-06-30Krzysztof Olszewski 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Grzegorz Borsuk 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Jerzy Paleolog 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Aneta Strachecka 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora