Results of para-dressage competition with regard to different levels of difficulties

Krzysztof Bocian

Department of Horse Breeding and Use, University of Life Science Akademicka 13, 20-950 Lublin

Katarzyna Strzelec

Department of Horse Breeding and Use, University of Life Science Akademicka 13, 20-950 Lublin

Patrycja Dziubińska

Department of Horse Breeding and Use, University of Life Science Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Para-dressage is the only riding competition available for the physically impaired people in Poland. All the participants need to be classified in order to ensure the fairness of the competition. Then each of them is assigned a functional profile and a competition grade. There are four grades available and the riders are required to perform the following tests: warm-up, individual and freestyle. Each dressage movement in a test is rated with a one to ten scale. The study was conducted on the material collected in 2007–2008 during para-dressage competitions in Poland. The riders competed on 9 horses of different breeds aged between 8 and 14 years coming from six centers specialized in para-equestrian disciplines. The following factors were considered in the analysis: type of impairment, level of difficulty and kind of competition. It was found that the freestyle test was awarded the highest number of points. The most highly scoring riders were all competing in the 2nd level. The para-dressage result is influenced not only by the riders’ type of impairment, but also by the rider’s preparation and natural riding talent. The most frequent impairment among the Polish competitors was Cerebral Palsy.

Słowa kluczowe:

disability, para-equestrianism, dressage, grades

Bobera T., Kobel-Buys K. (red.), 2006. Mózgowe porażenie dziecięce. Z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego. Wrocław.
Engel B.T. (red.), 2004. Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji. Kraków.
Helpertz-Hengst C., 1997. Jazda konna dla osób niepełnosprawnych. PWRiL Warszawa.
Kamińska A., 1997. Hipoterapia – jazda konna, rekreacyjna i sportowa dla osób niepełnosprawnych. Mat. konferencji naukowo-metodycznej, 17-19 września 1997, Biała Podlaska.
Kikolski W., 2000. Sport niepełnosprawnych – wyczyn czy rehabilitacja? Kultura Fizyczna 7/8, 28-30.
Krupiński J., 1995. Hipoterapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Hipoterapia 1–4, 56–57.
Kuliński W., 2006. Holistyczne oddziaływanie hipoterapii na organizm człowieka. Pr. dyplomowa, Podhalańska PWSZ w Nowym Targu.
Międzynarodowy regulamin rozgrywania parajeździeckich zawodów w ujeżdżeniu, 2006. www.fei.org, aktualizacja 1.01.2006.
Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w paraujeżdżeniu. I edycja, 2007. www.pzj.pl, aktualizacja 8.05.2007.
http://para-equestrian.info
http://www.hippoland.pl
http://www.pzj.pl

Opublikowane
2011-06-30Krzysztof Bocian 
Department of Horse Breeding and Use, University of Life Science Akademicka 13, 20-950 Lublin
Katarzyna Strzelec 
Department of Horse Breeding and Use, University of Life Science Akademicka 13, 20-950 Lublin
Patrycja Dziubińska 
Department of Horse Breeding and Use, University of Life Science Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora