Sheep market after Poland’s EU accession

Danuta Zawadzka

Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IAFE – NRI) Świętokrzyska 20, 00-002 WarszawaAbstrakt

The sheep population in Poland has been decreasing for more than twenty years. Only the intensity of the process changes. Initially, after Poland’s EU accession, this intensity was significantly weakened but now it once again starts to gain in force. Sheep farming development depends, inter alia, on the procurement price for live sheep. Due to the sheep export, which predominates production, these prices are not dependent on the demand and supply on the domestic market. The level of these prices is determined by several factors such as the exchange rate of PLN against euro, as well as the prices of sheep and lambs in the European Union. Strengthening PLN deteriorates the profitability of Polish export of sheep and sheep prices drop. In a reverse situation, i.e. when PLN weakens, the profitability of export increases and, in turn, the procurement prices of live sheep grow as well. Subsidies for farmers depend on the exchange rate of PLN against euro too. However, the influence of the subsidies is limited and it can be efficient in a specific market situation.

Słowa kluczowe:

sheep market, prices, production, consumption, foreign trade

Agrarmaerkte in Zahlen – Europaische Union 2008, Tier- und Pflanzeproduktion, Bonn 03.2008.
Data from the CAAC.
Data from the European Commission, http://ec.europa.eu/agriculture/market/sheep/indeks_en.htm
Data from the GUS.
Information from the BGŻ – Bank, http://www.portalspozywczy.pl, 10.01.2009.
Information from the NBP.
Packages available under the agri – environmental Programme for 2007–2013.
Zawadzka D., 1995. Rynek baraniny. [W:] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1986–1994. Rynek światowy i polski, IAFE – NRI, Warszawa 1995, 187–206.
Zawadzka D., 2009a. Rynek baraniny. Rynek Rolny 1–10, 61–64.
Zawadzka D., 2009b. Stan i perspektywy rynku mięsa baraniego. Rynek Mięsa 37, 24–27.

Opublikowane
2010-06-30Danuta Zawadzka 
Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IAFE – NRI) Świętokrzyska 20, 00-002 WarszawaLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.