Analiza wykorzystania rozpłodowego elitarnych klaczy czystej krwi arabskiej w SK Białka

Krystyna Chmiel

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt

Dorota Sobczuk

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątAbstrakt

29 purebred Arabian broodmares used at Białka Stud were analysed in the years 1980–2002, representing 9 damlines. Those bloodlines were compared according to the average indices of reproductive utilization, such as the length of reproductive utilization, number of foals born, percentages of fertility, fecundity, abortions, open periods and foals stillborn, died or put down shortly after birth. It was found that the best results regarding the longest average reproductive period and the average number of foals born per head were shown by the damline of Orla, bay, 1962 (Pietuszok – Ofirka), especially by the mares Oriana 1988 and Ostróżka 1983.


Akta hodowlane SK Białka w latach 1980–2002.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Ocena współzależności dzielności wyścigowej i wyników rozrodu klaczy czystej krwi arabskiej. Ann. UMCS, EE, VI, 11, 83–88, Lublin 1988.
C h m i e l K., S o b c z u k D.: Characteristics of purebred Arabian broodmares’band in Polish State Studs with regard to specified reproductive features. The 49th Annual Meeting of The European Association for Animal Production, Warszawa 1998.
P a w ł o w s k a L.: Z biegiem lat, z biegiem dni... Mat. XXV Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Polturf s.c. B. Mazur, P. Gocłowski, 48–52, 2003.
Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi. T. XIII, XIV, XV. Polski Klub Wyścigów Konnych, Warszawa.
R u s z c z y c Z.: Metodyka doświadczeń zootechnicznych. PWRiL, Warszawa 1981.
S o b c z u k D.: Stabilność cyklu płciowego u klaczy czystej krwi arabskiej w powiązaniu z ich wartością użytkową. II. Współzależność cyklu płciowego i innych cech użytkowości hodowlanej. Ann. UMCS, EE, XIX, 28, 225–231, Lublin 2001.
S o b c z u k D., C h m i e l K.: Analysis of reproductive utilization of stallions in the Polish breeding of purebred Arabians in the years 1971–1998. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Vol. 8, Issue 1, 2005.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Krystyna Chmiel 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt
Dorota Sobczuk 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Zakład Hodowli i Użytkowania ZwierzątLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora