Wpływ chelatu miedzi z lizyną na poziom składników hematologicznych i biochemicznych krwi indyków

Bogusław Makarski

Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Anna Zadura

Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The study was carried out using 2000 male turkeys of heavy Big-6 type divided into two experimental groups. Group I was the control, group II was administered with drinking water with Cu lysine chelate addition at the concentration of 10 mg Cu . dm-3 H2O. In the 16th week of life, after completed rearing, 20 male turkeys were selected from both groups and blood was taken for hematological (Ht, Hb, RBC) and biochemical (AST, ALT, LDH, total cholesterol, LDL, HDL, triglycerides, glucose, total protein, uric acid, urea, P, Fe) parameters determination. The aim of the study was to evaluate the influence of copper in a form of chelate with lysine as an additive to drinking water, on hematological and biochemical index levels in male turkey blood under production conditions. The analysis of the achieved results revealed that chelate addition invoked significant changes of serum lipid components. It caused an increase of LDL fraction of cholesterol and a decrease of triglyceride levels. No significant effects on Cu lysine chelate on hematological pattern of turkey blood were found in the study.


A s h m e a d H. D. (ed.): The roles of amino amid chelates in animal nutrition. Park Ridge, New Jersey, USA, Noyes Publications, 479, 1993.
H a r m s R. H., B u r e s h R. E.: Influence of three levels of copper on the performence of turkey poults with diets containing two source of methionine. Poult. Sci., 66, 721–724, 1986.
J a m r o z D.: Biologiczna rola składników mineralnych w żywieniu drobiu. Drob., 1/3, 23, 7–11, 1990.
K o r e l e s k i J.: Aktualne zagadnienia badawcze z zakresu mineralnego żywienia drobiu. II Konferencja naukowa nt.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt, Kraków, 43–60, 1997.
K r a s n o d ę b s k a - D e p t a A., K o n c i c k i A., M a z u r - G o n k o w s k a B.: Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne w surowicy krwi indyków zakażonych patogennym szczepem pałeczek E. coli. Med. Wet., 59(7), 623–625, 2003.
M a k a r s k i B.: Wpływ kompleksu chelatowego z lizyną oraz fitazy na reakcji biologiczne indyków. Wyd. AR Lublinie, z. 256, 2002.
M a k a r s k i B., P o l o n i s A., C z e c h A., S e m b r a t o w i c z I.: Wpływ miedzi pochodzącej ze związków nieorganicznych i chelatów na wskaźniki krwi i wyniki produkcyjne indyków. Ann. UMCS, EE, XX, 41, 287–293, 2002.
N o y Y., F r i s c h Y., R a n d N, S k l a n D.: Trace mineral requirements in turkeys. World’s Poult. Sci., 50, 253–268, 1994.
P e s t i G. M., B a k a l l i R. I.: Studies on the feeding of cupric sulfate perhydrate and cupric citrate to broiler chickens. Poult. Sci., 75, 1086–1091, 1996.
S m u l i k o w s k a S.: Normy żywienia drobiu. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Wyd. 3, IFi ŻZ PAN, Jabłonna 1996.
S z a b ó A., M é z e s M., H o r n P., S ü t ö Z., B á z á r G y., R o m v á r i R.: Developmental dynamice of some blond biochemical parameters in growing turkey (Meleagris Gallopavo). Acta Vet. Hung., 53(4), 397–409, 2005.
V a s i c e k V. L., S c h w e n d e n w e i n I., V o i l l S.: Chemische Blutuntersuchung zur Erstellung von Richtwerten bei Mastputen verschiedenen Alters. Dtsch. Tierärztl.Wschr., 98 (4), 126–129, 1991.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Bogusław Makarski 
Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Anna Zadura 
Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora