Wpływ kannabidiolu na rytm serca, stężenie kortyzolu w ślinie i czas podejścia do przedmiotu w testach lękliwości u koni rekreacyjnych – badanie pilotażowe

Karolina Nawrot

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław

Maria Soroko-Dubrovina

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-8585-8000

Wanda Górniak

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, ul. Na Grobli 13, 50-421 Wrocław
https://orcid.org/0000-0003-0151-6642

Aleksander Górniak

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, ul. Na Grobli 13, 50-421 Wrocław
https://orcid.org/0000-0003-4982-8514

Paulina Zielińska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chirurgii, pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wrocław
https://orcid.org/0000-0001-6767-8367


Abstrakt

Celem pracy była ocena wpływu kannabidiolu (CBD) na rytm serca, stężenie kortyzolu w ślinie oraz czas podejścia do przedmiotu u koni poddanych testom lękliwości. W badaniu uwzględniono 20 koni rasy polski koń sportowy, podzielonych na grupę badawczą oraz kontrolną. Koniom z grupy badawczej podawano codziennie przez 21 dni CBD w ilości 100 mg. Obie grupy były poddane dwóm testom lękliwości: przed rozpoczęciem suplementacji, w 10 i 11 oraz 20 i 21 dniu suplementacji. Pomiar rytmu serca oraz pobranie śliny w celu wyznaczenia stężenia kortyzolu w ślinie, wykonano przed i zaraz po zakończeniu każdego testu dla obu grup. Dodatkowo zmierzono czas podejścia do przedmiotu w obu testach lękliwości. W badaniach nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w stężeniu kortyzolu i rytmie serca pomiędzy grupą badawczą a kontrolną. Wykazano znaczące statystycznie różnice pomiędzy grupami w czasie podejścia do przedmiotu w trzech badaniach. Uzyskane wyniki nie świadczą w sposób jednoznaczny o przeciwlękowym działaniu CBD na organizm konia, ale skrócenie czasu podejścia do przedmiotu daje podstawy do dalszych badań nad przeciwlękowym działaniem CBD u koni.

Słowa kluczowe:

kannabidiol, konie, test lękliwości, suplementacja

Carroll J., Murphy C.J., Neitz M., Ver Hoeve J.N., Neitz, J., 2001. Photopigment basis for dichromatic color vision in the horse. J. Vis. 1, 80–87. https://doi.org/10.1167/1.2.2 DOI: https://doi.org/10.1167/1.2.2

Corsetti S., Borruso S., Malandrucco L., Spallucci V., Maragliano L., Perino R., D’Agostino P., Natoli E., 2021. Cannabis sativa L. may reduce aggressive behaviour towards humans in shelter dogs. Sci. Rep. 11, 2773. https://doi.org/10.1038/s41598-021-82439-2 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-82439-2

Cota D., 2007. CB1 receptors: emerging evidence for central and peripheral mechanisms that regulate energy balance, metabolism, and cardiovascular health. Diabetes Metab. Res. Rev. 23, 507–517. https://doi.org/10.1002/dmrr.764 DOI: https://doi.org/10.1002/dmrr.764

Crippa J.A.S., Crippa A.C.S., Hallak J.E.C., Martín-Santos R., Zuardi A.W., 2016. 19-THC intoxication by cannabidiol-enriched cannabis extract in two children with refractory epilepsy: full remission after switching to purified cannabidiol. Front. Pharmacol. 7, 359. https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00359 DOI: https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00359

Deiana S., Watanabe A., Yamasaki Y. Amada N., Arthur M., Fleming S., Woodcock H., Dorward P., Pigliacampo B., Close S., Platt B., Riedel G., 2012. Plasma and brain pharmacokinetic profile of cannabidiol (CBD), cannabidivarine (CBDV), Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV) and cannabigerol (CBG) in rats and mice following oral and intraperitoneal administration and CBD action on obsessive–compulsive behaviour. Psychopharmacology 219, 859–873. https://doi.org/10.1007/s00213-011-2415-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s00213-011-2415-0

Draeger A.L., Thomas E.P., Jones K.A., Davis A.J., Porr C.A.S., 2021. The effects of pelleted cannabidiol supplementation on heart rate and reaction scores in horses. J. Vet. Behav. 46, 97–100. https://doi.org/10.3390/ani13020245 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jveb.2021.09.003

Gardner E.L., 2005. Endocannabinoid signaling system and brain reward: emphasis on dopamine. Pharmacol. Biochem. Behav. 81, 263–284. https://doi.org/10.1016/j.pbb.2005.01.032 DOI: https://doi.org/10.1016/j.pbb.2005.01.032

Goodwin D., 2007. Horse behaviour: evolution, domestication and feralisation. W: N. Waran (red.), The welfare of horses. Animal Welfare, t. 1. Springer, Dordrecht, 1–18. https://doi.org/10.1007/978-0-306-48215-1_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-306-48215-1_1

Harewood E.J., McGowan C.M., 2005. Behavioral and physiological responses to stabling in naive horses. J. Equine Vet. Sci. 25, 164–170. https://doi.org/10.1016/j.jevs.2005.03.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jevs.2005.03.008

Hill E., Bryne W.L., 2021. 135 safety and behavioural effects of cannabidiol applied as an oral administration in horses. J. Equine Vet. Sci. 100, 103598. https://doi.org/10.1016/j.jevs.2021.103598 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jevs.2021.103598

Iffland K., Grotenhermen F., 2017. An update on safety and side effects of cannabidiol: a review of clinical data and relevant animal studies. Cannabis Cannabinoid Res. 2, 139–154. https://doi.org/10.1089/can.2016.0034 DOI: https://doi.org/10.1089/can.2016.0034

Jamshidi N., Taylor D.A., 2001. Anandamide administration into the ventromedial hypothalamus stimulates appetite in rats. Br. J. Pharmacol. 134, 1151–1154. https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0704379 DOI: https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0704379

Jean-Gilles L., Braitch M., Latif M.L., Edwards L.J., Robins R.A., Tanasescu R., 2015. Effects of pro-inflammatory cytokines on cannabinoid CB1 and CB2 receptors in immune cells. Acta Physiol. 214, 63–74. https://doi.org/10.1111/apha.12474 DOI: https://doi.org/10.1111/apha.12474

Jones K., Thomas E., Draeger A., Porr S., 2019. Cannibidiol (CBD) supplementation in horses: a pilot study. Huston School of Agriculture, Murray State University.

Joshi N., Onaivi E.S., 2019. Endocannabinoid system components: overview DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21737-2_1

and tissue distribution. Adv. Exp. Med. Biol. 1162, 1–12. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21737-2_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21737-2_1

Luedke C., Wilhelm T., 2021. Cannabinoids in equine medicine. W: S. Cital., K. Kramer, L. Hughston, J.S. Gaynor (red.), Cannabis therapy in veterinary medicine. Springer, Cham, 265–305. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68317-7_12 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68317-7_12

Moons C.P.H., Laughlin K., Zanella A.J., 2005. Effects of short-term maternal separations on weaning stress in foals. Appl. Anim. Behav. Sci. 91, 321–335. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.10.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.10.007

Pagotto U., Marsicano G., Cota D., Lutz B., Pasquali R., 2006. The emerging role of the endocannabinoid system in endocrine regulation and energy balance. Endocr. Rev. 27, 73–100. https://doi.org/10.1210/er.2005-0009 DOI: https://doi.org/10.1210/er.2005-0009

Peeters M., Sulon J., Serteyn D., Vandeheede M., 2010. Assessment of stress level in horses during competition using salivary cortisol: preliminary studies. J. Vet. Behav. Clin. Appl. Res. 5, 216. https://doi.org/10.1016/j.jveb.2009.10.043 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jveb.2009.10.043

Rietmann T.R., Stuart A.E.A., Bernasconi P., Stauffacher M., Auer J.A., Weishaupt M.A., 2004. Assessment of mental stress in warmblood horses: heart rate variability in comparison to heart rate and selected behavioural parameters. Appl. Anim. Behav. Sci. 88, 121–136. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.02.016 DOI: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.02.016

Russo E.B., Burnett A., Hall B., Parker K.K., 2005. Agonistic properties of cannabidiol at 5-HT1a receptors. Neurochem. Res. 30, 1037–43. https://doi.org/10.1007/s11064-005-6978-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s11064-005-6978-1

Schiavon A.P, Bonato J.M., Milani H., Guimarães F.S., Weffort de Oliveira R.M., 2016. Influence of single and repeated cannabidiol administration on emotional behavior and markers of cell proliferation and neurogenesis in non-stressed mice. Prog. Neuro. Biol. Psychiatry 4, 27–34. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2015.06.017 DOI: https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2015.06.017

Schmidt A., Möstl E., Wehnert C., Aurich J., Müller J., Aurich C., 2010. Cortisol release and heart rate variability in horses during road transport. Horm. Behav. 57, 209–215. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2009.11.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2009.11.003

Shirtcliff E.A., Buck R.L., Laughlin M.J., Hart T., Cole C.R., Slowey P.D., 2015. Salivary cortisol results obtainable within minutes of sample collection correspond with traditional immunoassays. Clin. Ther. 37(3), 505–514. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2015.02.014 DOI: https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2015.02.014

Silver R.J., 2019. The endocannabinoid system of animals. Animals 9, 686. https://doi.org/10.3390/ani9090686 DOI: https://doi.org/10.3390/ani9090686

Soroko M., Howell K., Zwyrzykowska A., Dudek K., Zielińska P., Kupczyński K., 2016. Maximum eye temperature in the assessment of training in racehorses: correlations with salivary cortisol concentration, rectal temperature, and heart rate. J. Equine Vet. Sci. 45, 39–45. https://doi.org/10.1016/j.jevs.2016.06.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jevs.2016.06.005

Weibel L., 2003. Methodological guidelines for the use of salivary cortisol as biological marker of stress. Presse Med. 32, 845–851.

Zeitler-Feicht M.H., 2014. Zachowania koni, przyczyny, terapia i profilaktyka. Świadome Jeździectwo, Warszawa.

Zieba J., Sinclair D., Sebree T., Bonn-Miller M., Gutterman D., Siegel S., Karl T., 2019. Cannabidiol (CBD) reduces anxiety-related behavior in mice via an FMRP-independent mechanism. Pharmacol. Biochem. Behav. 181, 93–100. 10.1016/j.pbb.2019.05.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.pbb.2019.05.002

Zuardi A.W., 2006. History of cannabis as a medicine: a review. Braz. J. Psychiatry 28, 153–157. https://doi.org/10.1590/s1516-44462006000200015 DOI: https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000200015

Pobierz

Opublikowane
2023-12-15Karolina Nawrot 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
Maria Soroko-Dubrovina 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław https://orcid.org/0000-0002-8585-8000
Wanda Górniak 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, ul. Na Grobli 13, 50-421 Wrocław https://orcid.org/0000-0003-0151-6642
Aleksander Górniak 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów, ul. Na Grobli 13, 50-421 Wrocław https://orcid.org/0000-0003-4982-8514
Paulina Zielińska 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chirurgii, pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wrocław https://orcid.org/0000-0001-6767-8367Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.