Plon i skład chemiczny ziela kolendry siewnej w uprawie szklarniowej

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

EWA ROŻEK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

HALINA KUŹNIEWSKA

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Badania dotyczyły oceny wpływu terminu siewu oraz fazy zbioru kolendry siewnej na plon świeżego ziela oraz jego skład chemiczny. Siew nasion wykonano w czterech terminach: 7, 14, 20 i 28 marca. Zbiór przeprowadzono w dwóch fazach wzrostu rośliny: w fazie wegetatywnej i fazie generatywnej. W czasie zbioru określono masę świeżego ziela, następnie materiał poddano analizom chemicznym, oznaczając suchą masę oraz zawartość cukrów (ogółem i redukujących), kwasu L-askorbinowego, chlorofilu; w powietrznie suchym zielu oceniono zawartość olejku eterycznego. Kolendra z dwóch pierwszych terminów siewu charakteryzowała się największym plonem świeżej masy ziela. Najwięcej cukrów ogółem, kwasu L-askorbinowego oraz chlorofilu zawierało ziele kolendry z najwcześniejszego terminu siewu. Opóźnianie terminu siewu przyczyniło się do zmniejszenia zawartości wymienionych substancji, przy czym większy był w nim udział suchej masy oraz cukrów redukujących. Rośliny zbierane w fazie generatywnej charakteryzowały się większym plonem świeżego ziela oraz większym udziałem suchej masy i olejku eterycznego niż zbierane w fazie wegetatywnej. Surowiec zbierany w fazie wegetatywnej odznaczał się natomiast wyższą zawartością kwasu L-askorbinowego i chlorofilu. Koncentracja cukrów redukujących oraz cukrów ogółem nie była istotnie uzależniona od fazy zbioru surowca kolendry.

Słowa kluczowe:

Coriandrum sativum L., plon świeżej masy, kwas L-askorbinowy, chlorofil, zawartość olejku eterycznego

Diederichsen A., 1996. Coriander (Coriandrum sativum L.). Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 3. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Researche, Gatersleben/International Plant Genetic Resources Institute, Rome, 55, 83.

Fan X., Niemira B.A., Sokorai K.J.B., 2003. Sensorial, nutritional and microbiological quality of fresh cilantro leaves as influence by ionizing radiation and storage. Food Res. Int., 36, 713–719.

Farmakopea Polska VI, 2002. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Frąszczak B., Knaflewski M., 2000. Zależność między pojemnością doniczki a plonem kilku roślin przyprawowych. Rocz. AR Pozn. 323, Ogrodn., 31, 241–245.

Matasyoh J.C., Maiyo Z.C., Ngure R.M., Chepkorir R., 2009. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Coriandrum sativum. Food Chem., 113, 526–529.

Mordalski R., 2010. Kolendra siewna (Coriandrum sativum L.). w: Uprawa ziół, B. Kołodziej (red.) PWRiL, Warszawa, 220–224.

Neffati M., Marzouk B., 2008. Changes in essential oil and fatty acid composition In coriander (Coriandrum sativum L.) leaves under saline conditions. Ind. Crops Prod., 28, 137–142.

Oganesyan E.T., Nersesyan Z.M., Parkhomenko A.Yu., 2007. Chemical composition of the aboveground part of Coriandrum sativum. Pharm. Chem. J., 41, 3, 149–153.

Raju M., Varakumar S., Lakshminarayana R., Krishnakantha T.P., Baskaran V., 2007. Carotenoid composition and vitamin A activity of medicinally important green leafy vegetables. Food Chem., 101, 1598–1605.

Roe J.A., 1961. Appraisal of methods for the determination of L-ascorbic acid. Ann. N. Y. Acad. Sci., 92, 277–283.

Singh G., Maurya S., Lampasona M.P., Catalan C.A.N., 2006. Studies on essential oils, Part 41. Chemical composition, antifungial, antioxidant and sprout suppressant activities of coriander (Coriandrum sativum) essential oil and its oleoresin. Flavour Fragr. J., 21, 472–479.

Telci I., Toncer O.G., Sahbaz N., 2006. Yield, essential oil content and composition of Coriandrum sativum varieties (var. vulgare Alef and var. microcarpum DC.) grown in two different locations. J. Essent. Oil Res., 18, 189–193.

Telci I., Hisil Y., 2008. Biomass yield and herb essential oil characters at different harvest stages of spring and autumn sown Coriandrum sativum. Eur. J. Hortic. Sci., 73, 6, 267–272.

Wangensteen H., Samuelsen A.B., Malterud K.E., 2004. Antioxidant activity in extracts from coriander. Food Chem., 88, 293–297.

Wong P.Z.Z., Kitts D.D., 2006. Studies on the dual antioxidant and antibacterial properties of parsley (Petroselinum crispum) and cilantro (Coriandrum sativum) extracts. Food Chem., 97, 505–515.

Zheljazkov V.D., Pickett K.M., Caldwell C.D., Pinocock J.A., Roberts J.C., Mapplebeck L., 2008.

Cultivar and sowing date effects on seed yield and oil composition of coriander in Atlantic Canada. Industrial Crops Prod., 28, 88–94

Pobierz

Opublikowane
2012-06-04RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
EWA ROŻEK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
HALINA KUŹNIEWSKA 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3