Badania efektów różnych terminów przycinania krzewów berberysu Thunberga w szkółce polowej

Stanisław Wociór

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin

Piotr Baryła

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin

Magdalena Kapłan

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin

Piotr Kiczorowski

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin

Salwina Palonka

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin

Irena Wójcik

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 LublinAbstrakt

Badania wykonane w szkółce produkcyjnej wykazały, że berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ bardzo wcześnie wiosną rozpoczyna wegetację, osiągając w maju i czerwcu ponad połowę wysokości, jaką miały krzewy w okresie wykopywania. Cięcie krzewów przyspieszało tempo wzrostu oraz zwiększało liczbę pędów na roślinie. Nie wykazano ujemnego wpływu cięcia jesiennego i zimowego na jakość krzewów w porównaniu z wpływem powszechnie stosowanego w szkółkach wczesnowiosennego terminu przycinania. Wskazuje to na możliwość mechanicznego wykonania zabiegu po zamarznięciu gleby w szkółce. Najlepszym terminem cięcia ograniczającym uszkodzenia krzewów przez opady śniegu był termin jesienny po wystąpieniu silnych przymrozków.

Słowa kluczowe:

berberys Thunberga, cięcie, przebieg wzrostu, jakość

Pobierz

Opublikowane
2012-12-31Stanisław Wociór 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin
Piotr Baryła 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin
Magdalena Kapłan 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin
Piotr Kiczorowski 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin
Salwina Palonka 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin
Irena Wójcik 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2