Liczebność mszyc na iglastych drzewach i krzewach ozdobnych w Lublinie

Bożenna Jaśkiewicz

Department of Entomology, Agricultural University of LublinAbstrakt

The studies were conducted in the years 2002-2004 on Juniperus communis L., Picea pungens Engelm. 'Glauca' and Pinus mugo Turra. They found out the presence of 5 aphid species: Cinara juniperi De Geer, Elatobium abietinum Walk., Cinara pilicornis Hartig, Cinara pini L. and
Schizolachnus pineti (F.). They belong to two families: Aphididae (1 species) and Lachnidae (4 species). Cinara pini L. colonized the shrubs of P. mugo in much greater numbers in the street site in every year of study. The other species presented variable changeability in particular sites, depending on the year. The most numerous species was Elatobium abietinum Walk. while Schizolachnus pineti (F.) occurred the least numerous. Feeding of the aphids caused different injuries, like browning and drying out of the needles or the weakening of plants.

Słowa kluczowe:

aphids, coniferous ornamental shrubs and trees


Opublikowane
2006-12-31Bożenna Jaśkiewicz 
Department of Entomology, Agricultural University of LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora