Plon i jakość ziela melisy, majeranku oraz tymianku w zależności od sposobu uprawy w pojemnikach

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

EWA ROŻEK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

KATARZYNA BOLANOWSKA

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Celem badań była ocena plonowania wybranych gatunków roślin zielarskich uprawianych w szklarni w okresie wczesnowiosennym. Określono wpływ terminu siewu oraz przydatność trzech rodzajów doniczek do uprawy melisy, majeranku i tymianku. Badania przeprowadzono w szklarni ogrzewanej, w terminie od 29 lutego do 5 maja 2008 roku. Doświadczenie założono jako dwuczynnikowe, w 20 jednostkach eksperymentalnych w obrębie poziomu. W czasie zbioru dokonywano oceny wysokości roślin oraz plonu masy świeżego ziela. W świeżym zielu oznaczono zawartości: cukrów redukujących i cukrów ogółem, kwasu L-askorbinowego, chlorofilu a + b, suchej masy, a w powietrznie suchym – olejku eterycznego. Siew nasion 14 marca przyczynił się do otrzymania największego plonu świeżego ziela, o największym udziale suchej masy (tymianek), cukrów redukujących i cukrów ogółem (majeranek i tymianek). Surowiec roślin z siewu wcześniejszego (7 marca) był natomiast najzasobniejszy w chlorofil. Opóźnienie terminu siewu nasion w największym stopniu negatywnie wpłynęło na zawartość olejku w zielu melisy. Zwiększenie ilości podłoża w doniczce w istotny sposób zwiększyło plon świeżej masy badanych roślin.

Słowa kluczowe:

uprawa w pojemnikach, cukry, kwas L-askorbinowy, chlorofil, olejek eteryczny

Aharoni N., Dvir O., Chalupowicz D., Aharon Z. 1993. Coping with postharvest physiology of fresh culinary herbs. Acta Hort. 344, 69–78.

Castrillo M., Vizcaino D., Moreno E., Latorraca Z. 2001. Chlorophyll content in some cultivated and wild species of the family Lamiaceae. Biol. Plant. 44 (3), 423–425.

Dawson B.S.W., Franich R.A., Meder R. 2006. Essential oil of Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sibthr. et Smith). Flav. Fragr. J. 3 (4), 167–170.

Frąszczak B., Knaflewski M. 2000. Zależność między pojemnością doniczki a plonem kilku roślin przyprawowych. Rocz. AR Pozn. 323, Ogrodnictwo 31 (1), 241–245.

Frąszczak B., Knaflewski M. 2004. Effect of light conditions on yield and quality of garden rocket (Eruca sativa Lam.) and garden chervil (Anthriscus cerefolium L. Hoffm.). Rocz. AR Pozn. 360, Ogrodnictwo 38, 23–30.

Frąszczak B., Knaflewski M., Ziombra M. 2006a. Wpływ światła i temperatury na długość okresu wegetacji kilku gatunków roślin przyprawowych w uprawie pojemnikowej. Fol. Hort., Supl. 1, 118–121.

Frąszczak B., Ziombra M., Knaflewski M. 2006b. The content of vitamin C and essential ols in herbage of some spice plants depending on light conditions and temeprature. Rocz. AR Pozn. 379, Ogrodnictwo, 40, 15–21.

Hudaib M., Speroni E., Di Pietra A.M., Cavrini V. 2002. GC/MS evaluation of thyme (Thymus vulgaris L.) oil composition and variations during the vegetative cycle. J. Pharm. Biomed. Anal., 29, 691–700.

Jabbari R., Dehaghi M.A., Sanami A.M., Agami K. 2011. Nitrogen and iron fertilization methods affecting Essentials oil and chemical composition of thyme (Thymus vulgaris L.) medical plant. Adv. Environ. Biol., 5 (2), 433–438.

Miguel G., Simoes M., Figueiredo A.C., Barroso J.G., Pedro L.G., Carvalho L. 2004. Composition and antioxidant activities of the essential oils of Thymus caespititius, Thymus camphorates and Thymus mastichina. Food Chem. 86, 183–188.

Moqbeli E., Fathollahi S., Olfati J.A., Peyvast G.A., Hamidoqli Y., Bakhshi D. 2011. Investigation of soil condition on yield and essential oil in lemon balm. South west. J. Hortic. Biol. Environ. 2 (1), 87–93.

Moradkhani H., Sargsyan E., Bibak H., Naseri B., Sadat-Hosseini M., Fayazi-Barjin A., Meftahizade H. 2010. Melissa officinalis L., a valuable medicinal plant: A review. J. Med. Plant. Res. 4 (25), 2753–2759.

Nurzyńska-Wierdak R., Dzida K. 2009. Influence of plant density and term of harvest on yield and chemical composition of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 8 (1), 51–61.

Pavel M., Radulescu V., Ilies D.C. 2009. GC-MS analysis of essential oil obtained from the species Thymus comosus Heuff. Ex. Griseb. (Lamiaceae). Farmacia 57 (4), 479–484.

Porte A., Godoy R.L.O. 2008. Chemical composition of Thymus vulgaris L. (thyme) essential oil from the Rio de Janeiro State (Brazil). J. Serb. Chem. Soc. 73 (3), 307–310.

Roe J.A. 1961. Appraisal of methods for the determination of L-ascorbic acid. Ann. N.Y. Acad. Sci. 92, 277–283.

Sellami I.H., Maamouri E., Chahed T., Wannes W.A., Kchouk M.E., Marzouk B. 2009. Effect of growth stage on the content and composition of the essential oil and phenolic fraction of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Ind. Crops Prod. 30, 395–402.

Słodkowski P., Rekowska E. 2005. Wpływ terminu siewu nasion na plonowanie rokietty siewnej. Zesz. Nauk. AR Wroc., Rolnictwo 86, 515, 497–501.

Sharafzadeh S., Khosh-Khui M., Javidnia K. 2011a. Aroma profile of leaf and steam of lemon balm (Melissa officinalis L.) grown under greenhouse conditions. Adv. Environ. Biol. 5 (4), 547–550.

Sharafzadeh S., Khosh-Khui M., Javidnia K. 2011b. Effect of nutrients on essential oil components, pigments and total phenolic content of lemon balm (Melissa officinalis L.). Adv. Environ. Biol. 5 (4), 639–646.

Tabanca N., Özek T., Baser K.H.C. 2004. Comparison of the essential oils of Origanum majorana L. and Origanum x majoricum Cambess. J. Essent. Oil Res. 16, 248–252.

Zawiślak G., Dzida K. 2010. Yield and quality of sweet marjoram herb depending on harvest time. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9 (1), 65–72.

Verma R.S., Verma R.K., Chauhan A., Yadav A.K. 2010. Changes in the essential oil composition of Majorana hortensis Moench. cultivated in India during plant ontogeny. J. Serb. Chem. Soc. 75 (4), 441–447.
Pobierz

Opublikowane
2012-12-30RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
EWA ROŻEK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
KATARZYNA BOLANOWSKA 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3