Ocena możliwości wykorzystania olejów naturalnych do przerzedzania kwiatów czereśni

IWONA SZOT

Katedra Sadownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

TOMASZ LIPA

Katedra Sadownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

PAWEŁ KRAWIEC

Katedra Sadownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Czereśnie stają się coraz ważniejszymi roślinami sadowniczymi w Polsce, przez co wzrastają wymogi jakościowe odnośnie do ich owoców. Wymusza to na producentach stosowanie nowych technologii, jedną z nich jest przerzedzanie kwiatów lub zawiązków czereśni. W doświadczeniu zastosowano olej kukurydziany i oliwę z oliwek w stężeniach 10, 20 i 30 g × dm-3. Badane odmiany: ‘Kordia’ i ‘Regina’ różniły się reakcją jakości owoców na zastosowane preparaty. Czereśnie odmiany ‘Kordia’, których kwiaty przerzedzano oliwą z oliwek w stężeniu 20 g × dm-3, wytworzyły owoce o znacznie większej masie niż kontrolne nieprzerzedzane. Odmiana ‘Regina’ zareagowała wyraźnym zmniejszeniem masy owoców oraz zawartości ekstraktu, cukrów i antocyjanów po użyciu oleju kukurydzianego w stężeniu 30 g × dm-3.

Słowa kluczowe:

jakość owoców czereśni, regulowanie wielkości plonowania, olej kukurydziany, oliwa z oliwek

Basak A., 2006a. Efficacy of natural compounds used for thinning organic Apple orchards. J. Fruit Ornam. Plant Res. 14, 47–58.

Basak A., 2006b. The effect of fruitlet thinning on fruit quality parameters in the apple cultivars ‘Gala’. J. Fruit Ornam. Plant Res. 14, 2, 143–150.

Basak A., 2011. Efficiency of fruitlet thinning in apple ‘Gala Must’ by use of metamitron and artificial shading. J. Fruit Ornam. Plant Res. 19, 51–62.

Basak A., Bielicki P., 2010. Effect of novel organic-mineral biostimulators on fruit quality parameters in Apple. Proc. Organic Fruit Conference. Acta Hortic. 873, 295–302.

Chełpiński P., Lewandowski J., Gembara J., Mikiciuk G., 2007. Wpływ stosowania preparatów Wapnoowit i Calcinit na pękanie owoców czereśni odmiany ‘Burlat’. Rocz. AR w Poznaniu 383, Ogrodnictwo 41, 291–296.

Chełpiński P., Ochmian I., 2009. Wpływ nawozów wieloskładnikowych na jakość plonu czereśni odmiany ‘Burlat’. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 539, 73–78.

Cittadini E.D., Ridder N. de, Peri P.L., Keulen H. van, 2008. Relationship between fruit weight and the fruit-to-leaf area ratio, at the spur and whole-tree level, for three sweet cherry varieties. Acta Hortic. 795, 669–672.

Costa G., Vizzoto G., 2000. Fruit thinning of peach trees. Plant Grow. Regul. 31, 113–119.

Crisosto C.H., Johnson R.S., DeJong T.M., Daz K.R., 1997. Orchard factors affecting postharvest stone fruit quality. HortScience 32, 820–823.

Facteau T.J., Chestnut N.E., Rowe K.E., 1983. Relationship between fruit weight, firmness, and leaf/fruit ratio in Lambert and Bing sweet cherries. Can. J. Plant Sci. 63, 763–765.

Grossman Y.L., DeJong T.M., 1994. PEACH: A simulation model of reproductive and vegetative growth in peach trees. Tree Physiol. 14, 329–345.

Grossman Y.L., DeJong T.M., 1995a. Maximum fruit growth potential and seasonal patterns of resource dynamics during peach growth. Ann. Bot. 75, 553–560.

Grossman Y.L., DeJong T.M., 1995b. Maximum vegetative growth potential and seasonal patterns of resource dynamics during peach growth. Ann. Bot. 76, 473–482.

Ju Z., Duan Y., Curry E.A., 2001. Vegetable oil emulsion treatment reduces rain-induced cracking of sweet cherries. W: Proceedings of 4th International Cherry Symposium „Advances in Cherry Genetics, Physiology, Technology, and Management”. Technical Program Abstracts, October 2001, 18.

Lescourret F., Habib R., Génard M., Agostini D., Chadoeuf J., 1998. Pollination and fruit growth models for studying the management of kiwifruit orchards. I. Models description. Agric. Syst. 56, 67–89.

Lipecki J., Libik A., 2003. Niektóre składniki warzyw i owoców o wysokiej wartości biologicznej. Folia Hortic. 1, 16–22.

Lötze E., Bergh O., 2004. Early prediction of harvest fruit size distribution of an apple and pear cultivar. Sci. Hortic. 101, 281–290.

Makosz E., 2007. Szanse rozwoju polskiego sadownictwa. Plantpress, Kraków.

Marcelis L.F.M., Heuvelink E., Goudriaan J., 1998. Modelling biomass production and yield of horticultural crops: a review. Sci. Hortic. 74, 83–111.

Marcelis L.F.M., Heuvelink E., 1999. Modelling fruit set, fruit growth and dry matter partitioning. Acta Hortic. 499, 39–49.

Medjdoub R., Val J., Blanco A., 2004. Prohexadione-Ca inhibits vegetative growth of ‘Smoothee Golden Delicious’ apple trees. Sci. Hortic. 101, 243–253.

Morgaś H., 2012. Temperatura a owocowanie czereśni. Mies. Praktycz. Sadown. Sad 5, 22–24.

Nagy P.T., Tchórzu S., Racskó J., Nyéki J., Solisz M., Szabó Z., 2007. Effect of different flower thinning techniques on annual fluctuation of macro i micronutrients in sweet cherries (Prunus avium L.). Int. J. Hortic. Sci. 13, 3, 1–4.

Patrick J.W., 1988. Assimilate partitioning in relation to crop productivity. HortScience 23, 33–40.

Proebsting E.L., 1990. The interaction between fruit size and yield in sweet cherry. Fruit Var. J. 44, 169–172.

Schoedl K., Denk A., Hummelbrunner S., Modl P., Forneck A., 2009. No improvement in fruit quality through chemical flower thinning in sweet cherry (Prunus avium L.). J. Sci. Food Agric. 89, 1236–1240.

Serrano M., Guillen F., Martinem-Romero D., Castillo S., Valero D., 2005. Chemical constituents and antioxidant activity of sweet cherry at different ripening stages. J. Agric. Food Chem. 53, 2741–2745.

Stopar M., 2004. Thinning of flowers/fruitlets in organic apple production. J. Fruit Ornam. Plant Res. 12, 77–83.

Stopar M., 2008. Vegetable oil emulsions, NaCl, CH3COOH and CaSx as organically acceptable apple blossom thinning compounds. Eur. J. Hortic. Sci. (73) 2, 55–61.

Szot I., Basak A., 2003. Wpływ terminu i stopnia przerzedzania ręcznego na niektóre cechy jakościowe jabłek odmiany ‘Szampion’. Folia Hortic., Supl. 2, 180–182.

Weibel F.P., Chevillat V.S., Rois E., Tschabold J., Stadel W., 2008. Fruit thinning in organic apple growing with optimized strategies including natural spray products and rope-devices. Fördergemeinschaft ökologischer, Obstbau, 183–197.

Whiting M.D., Lang G.A., 2004. ‘Bing’ sweet cherry on the dwarfing rootstock ‘Gisela 5’: Thinning affects fruit quality and vegetative growth but not net CO2 exchange. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 129, 407–415.
Pobierz

Opublikowane
2013-09-26IWONA SZOT 
Katedra Sadownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
TOMASZ LIPA 
Katedra Sadownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
PAWEŁ KRAWIEC 
Katedra Sadownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)