Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Określenie optymalnego terminu chemicznego zwalczania skrzypionek na zbożach

Felicyta Walczak
Abstrakt

Skrzypionki są ważnymi gospodarczo szkodnikami zbóż w wielu krajach. W Polsce występują dwa gatunki różniące się morfologicznie, Oulema melanopus (Linnaeus) i Oulema gallaeciana (Heyden) z rodziny Chrysomelidae. Co roku chrząszcze i larwy skrzypionek (Oulema spp.) niszczą powierzchnię asymilacyjną liści zbóż, powodując straty w plonie. Na podstawie doświadczeń i obserwacji własnych stwierdzono, że okres, w którym na plantacjach zbóż następuje masowy wyląg larw obu gatunków Oulema spp. i jednocześnie występują nieliczne larwy wielkości około 4 mm z najwcześniej złożonych jaj jest optymalnym terminem ich zwalczania. Trafne określenie terminu chemicznego zwalczania skrzypionek nie jest łatwe z powodu rozciągniętego w czasie składania jaj i rozwoju larw. Dla ułatwienia precyzyjnego określenia optymalnego terminu ograniczania szkodliwości Oulema spp., przeprowadzono pięcioletnie badania w fitotronie i trzyletnie w warunkach polowych, badając wpływ temperatury i wilgotności powietrza na długość inkubacji jaj. W fitotronie w latach 1997–2001 w różnych zakresach temperatur i wilgotności powietrza obserwowano rozwój 588 jaj obu gatunków. W warunkach polowych w latach 1999–2001, na plantacji pszenicy ozimej obserwowano inkubację 26 jaj O. gallaeciana i 23 O. melanopus. Opracowano model matematyczny w postaci równania regresji wielokrotnej, wspomagający podejmowanie decyzji w wyznaczaniu optymalnego terminu zabiegu chemicznego przeciwko skrzypionkom.

Słowa kluczowe:

zboża, szczypionki, optymalny termin zabiegu, sygnalizacja

Ali A.W., Wetzel T., Heyer W., 1977. Ergebnisse von Untersuchungen über die Effektivtemperatursummem einzelner Entwicklungsstadien der Getreidehähnchen (Lema spp.). Arch. für Phytopath. Pflanz. 6 (13), 425–433.
Bubniewicz P., Walczak F., Kaniuczak Z., Mrówczyński M., Widerski K., 1993. Ochrona roślin w integrowanych systemach produkcji rolniczej. Skrzypionki występujące na zbożach i ich zwalczanie. Instrukcja upowszechnieniowa. Inst. Ochr. Roślin, Poznań.
Walczak F. 1999. Doskonalenie metod chemicznego zwalczania skrzypionek (Lema spp.) na zbożach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 39 (2), 400–402.
Walczak F., Mrówczyński M., Wachowiak H., 1999. Skrzypionki zbożowe i ich zwalczanie. Ochrona Roślin, 6, 10–12.
Walczak F., 2002. Badania podstawowe jako elementy tworzenia systemu wspomagającego podejmowanie decyzji o chemicznym zwalczaniu skrzypionek (Oulema spp.) na zbożach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (1), 301–307.
Zalecenia ochrony roślin na lata 2006/07 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych. 2006. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, cz. II.
Pobierz

Opublikowane
21-03-2008Felicyta Walczak Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora