Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zróżnicowanie geobotaniczne zbiorowisk seminaturalnych doliny Noteci Bystrej oraz ich rola w krajobrazie

Mieczysław Grzelak

Katedra Łąkarstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu

Tomasz Bocian

Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań, Poland


Abstrakt

In the years 2003–2004, 1350 ha area of the Bystra Note River valley was investigated. This area constitutes part of the wildfowl sanctuary called (Note River Marshy Meadows) which, because of its considerable biodiversity, is proposed to be placed under legal protection in the form of a reserve called (Romanowo-Radolin Marshy Meadow). The aim of the studies was to recognise and characterise eight seminatural communities and their landscape and aesthetic role. Phytosociological surveys were taken using the Braun-Blanquet method. Two computer programs were employed: TURBOVEG 9.38 and TWINSPAN [Hill 1992]. The nomenclature and syntaxonomic division of associations was adopted after Matuszkiewicz [2002]. Seminatural communities were allocated into the following two classes: Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 in which four associations and two communities were distinguished, and Koelerio glaucae-Corynephoreta canescentis with two communities.

Słowa kluczowe:

geobotanical diversity, seminatural communities, the Bystra Note River valley, landscape

Pobierz

Opublikowane
27-12-2006Mieczysław Grzelak 
Katedra Łąkarstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu
Tomasz Bocian 
Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.