Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zmiany zawartości suchej masy w plonie biomasy wierzby krzewiastej (wikliny) i ślazowca pensylwańskiego w zależności od terminu zbioru

Halina Borkowska

Katedra Szczegółowej Uprawy Ro lin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20–033 Lublin, PolandAbstrakt

The experiment aiming to compare the humidity of two Salix viminalis clones and Sida hermaphrodita biomass was carried out in 2003–2004. The humidity was compared among four harvest dates and three-month storage period in 2003. In 2004, only one harvest date was realized. Regardless of the harvest date, the Salix viminalis biomass humidity exceeded 50%, and it increased up to 66–68% after three months of storage. Sida hermaphrodita in November  contained 49%, while that harvested in subsequent harvest dates – over 70% dry matter. No significant differences were found in dry matter yields of  Salix viminalis and Sida hermaphrodita.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Halina Borkowska 
Katedra Szczegółowej Uprawy Ro lin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20–033 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora