Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ systemów nawożenia na zachwaszczenie ziemniaka jadalnego uprawianego na glebie lekkiej i ciężkiej

Krzysztof RóżyłoEdward Pałys
Abstrakt

Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2000–2003 w Gospodarstwie Doświadczalnym w Bezku położonym koło Chełma, należącym do Akademii Rolniczej w Lublinie. Celem badań było porównanie oddziaływania nawożenia naturalnego, mineralno-naturalnego oraz braku nawożenia na zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od kategorii agronomicznej gleby. Liczba chwastów dwuliścinnych i powietrznie sucha masa chwastów przed zwarciem rzędów i przed zbiorem bulw była większa na glebie ciężkiej niż na lekkiej. Największa liczba chwastów jednoliścinnych była na glebie lekkiej zwłaszcza przed zbiorem bulw. Na rędzinie w obu terminach oceny dominowały Amaranthus retroflexus, Sonchus arvense i Eqisetum arvens, natomiast na glebie lekkiej – Echinochloa crus-galli. Przed zbiorem bulw licznie występowały także Galium aparine na glebie ciężkiej i Matricaria maritima subsp. inodora – na glebie lekkiej.


Pobierz

Opublikowane
04-06-2007Krzysztof Różyło 
Edward Pałys Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>