Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Właściwości reologiczne żeli WPI otrzymanych przez bezpośredni dodatek soli

Paweł GlibowskiStanisław MlekoWaldemar GustawEwa Chełstowska

Abstrakt

The effect of protein and sodium chloride was studied by analyzing the rheological and textural properties of the gel. The one-stage and two-stage heating process was used. The first step was carried out at pH 8. Disulfide bonds connected the protein molecules. In the second step carried out at pH 7 noncovalent bonds were formed. Increasing NaCl and protein concentration increased gel strength. Two-stage heating process increased gel strength at lower protein concentrations (6%) regardless of NaCl concentration. The gel was harder at low sodium chloride concentration (up to 150 mmol) regardless of protein concentration.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Paweł Glibowski 
Stanisław Mleko 
Waldemar Gustaw 
Ewa Chełstowska Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora