Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ ogrzewania i typu dodanego karagenu na właściwości fizykochemiczne roztworów WPI

Waldemar GustawStanisław MlekoPaweł GlibowskiPiotr Janas

Abstrakt

Kappa and iota carrageenans were used to obtain whey protein isolate (WPI) – carragennan mixed gels and their texture, microstructure and surface hydrophobocity was studied. The texture properties of WPI (3%) and WPI-carrageenan in the pH range 3–8 and k-, i-carrageenan concentration of 0.1–0.5% were studied. WPI at a concentration of 3% did not form gel however, after addition of carragennan, gels were obtained in pH range of 5–8. Synergistic interactions between unheated WPI and kappa carrageenan (0.5%) were also observed.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Waldemar Gustaw 
Stanisław Mleko 
Paweł Glibowski 
Piotr Janas Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora