Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Biosynteza enzymów proteolitycznych i ich wpływ na aktywność celulaz Trichoderma reesei

Piotr JanasEugenia PodgórskaStanisław MlekoJacek Pielecki

Abstrakt

Cultivation of three strains of Trichoderma reesei was performed in the presence of
cellulose and casein. Maximum enzymatic activities of cellulases were estimated during the cultivation of all strains in the presence of cellulose as the source of carbon. The highest secretion of proteases was observed during the cultivation of strains with addition of casein to the medium. The proteases present in the culture fluids of T. reesei strongly affected cellulases activities. Current knowledge about the correlation between proteases and other enzymes is presented in the paper. This work is an introduction for future studies on the correlation between proteases and other enzymes in culture filtrates of Trichoderma reesei.


Pobierz

Opublikowane
24-03-2004Piotr Janas 
Eugenia Podgórska 
Stanisław Mleko 
Jacek Pielecki Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora