Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ różnych sposobów aplikacji azotu na plon, elementy jego struktury oraz wybrane cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy jarej

Alicja SułekGrażyna Cacak-PietrzakAlicja Ceglińska

Abstrakt

The influence of different methods of nitrogen application on yelding, yield components structure and grain quality characteristics of spring wheat cultivars was examined in field experiments conducted in the years 1996–1998. It was found that the methods of N application did not significantly influence the growth and development of spring wheat cultivars during plants vegetation. The weather conditions had a bigger influence on spring wheat cultivars yield and quality characteristics than nitrogen fertilization. The better yielding of Banti and Igna varieties was connected with number of heads in the 1996–1997 years. The better yelding of Igna varieties was caused by higher values of some yield structure components, especially grain yield from head and grain number per head.


Pobierz

Opublikowane
05-06-2004Alicja Sułek 
Grażyna Cacak-Pietrzak 
Alicja Ceglińska Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora