Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na jakość plonów roślin w zmianowaniu

Iwona Jaskulska

Abstrakt

Over 1994–1998 research was conducted in order to define the effect of varied multiyear (since 1948) fertilization on the size and uniformity of plant organs constituting the yield, on the content of organic components and minerals. The research covered the roots and leaves of sugar beet, spring barley and winter wheat grain, spring rape seeds and green matter of red clover. Similarly, the effect of no fertilization and straw fertilization + NPK, NPK, manure and manure combined with: PK, NK, NP, NPK, NPK + Ca on most of the qualitative characters of all the plants in crop rotation were compared using the method of cluster analysis with objects agglomeration. It was observed that the effect of multi-year fertilization on qualitative characters in successive plants in crop-rotation was different. Fertilization with manure combined with NPK + Ca enhanced the size of sugar beet roots, 1000 grain weight in cereals and the content of protein, phosphorus and calcium in green matter of red clover. As far as the effect on the yield quality was concerned, the fertilization methods which differed the most from manure application combined with NPK + Ca included: no multi-year fertilization, exclusive fertilization with NPK and straw fertilization + NPK.


Pobierz

Opublikowane
07-06-2004Iwona Jaskulska Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora