Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ łącznego stosowania herbicydu i antywylegaczy oraz zróżnicowanego nawożenia mineralnego na zachwaszczenie łanu pszenicy jarej

MAŁGORZATA HALINIARZ

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Poland

SYLWIA CHOJNACKA

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Poland

HUBERT RUSECKI

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Poland

DOROTA GAWĘDA

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Poland

JUSTYNA ŁUKASZ

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Poland


Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie skuteczności chwastobójczej herbicydu Lintur 70 WG (dikamba + triasulfuron) stosowanego samodzielnie lub łącznie z regulatorami wzrostu (Antywylegacz Płynny 675 SL (chlorek chloromekwatu) oraz Cerone 480 SL (etefon)) w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego w łanie pszenicy jarej. Dwuczynnikowe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2010–2013 w Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Otrzymane wyniki badań wykazały, iż w porównaniu z obiektem, na którym aplikowano herbicyd bez antywylegacza, istotne zmniejszenie efektywności chwastobójczej stwierdzono, stosując herbicyd z dodatkiem Antywylegacza Płynnego 675 SL, natomiast łączna aplikacja herbicydu z antywylegaczem Cerone 480 SL nie spowodowała istotnych zmian zachwaszczenia łanu. Zwiększenie dawek nawozu mineralnego przyczyniło się do wzrostu liczby oraz powietrznie suchej masy chwastów w porównaniu z obiektem nawożonym standardowo.

Słowa kluczowe:

pszenica jara, zachwaszczenie, herbicyd, regulatory wzrostu, nawożenie

Acosta G., 1996. Effect of sowing date on the growth and seed yield of common bean (Phaseolus vulgaris L.) in highland environments. Field Crops Res. 49, 1–10.

Ayaz S., McKenzie B.A., Hill D.G., McNeil D.L., 2004. Variability in yield of four grain legume species in a subhumid temperate environment. I. Yields and harvest index. J. Agric. Sci. 142, 9–20.

Blackshaw R.E., Molnar J.L., Muendel H., Saindon G., Xiangju L., 2000. Integration of cropping practices and herbicides improves weed management in dry beans (Phaseolus vulgaris). Weed Technol. 14, 327–336, DOI:10.1614/0890-37x(2000)014[0327:IOCPAH]2.0.CO;2.

Chmielowiec P., Borowy A., 1998. Wpływ konkurencji chwastów na plonowanie fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) uprawianej na suche nasiona. Zesz. Nauk. AR Krak., 333, 75–80.

Chmielowiec P., Borowy A., 2004. Ocena działania bentazonu i metolachloru w uprawie fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) ‘BONA’. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 3(1), 75–87.

Dobrzański A., 1996. Krytyczne okresy konkurencji chwastów a racjonalne stosowanie herbicydów w uprawie warzyw. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roś. 36(1), 110–116.

Głowacka A., 2008. Wpływ dolistnego nawożenia mikroelementami i środków ochrony roślin na plonowanie fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.). Biul. IHAR 248, 97–104.

Głowacka A., 2013. The influence of strip cropping on the state and degree of weed infestation in dent maize (Zea mays L.), common bean (Phaseolus vulgaris L.), and spring barley (Hordeum vulgare L.). Acta Agrobot. 66(1), 135–148, DOI: 10.5586/aa.2013.015.

Głowacka A., Klikocka H., Onuch J., 2015. Content of zinc and iron in common bean seeds (Phaseolus vulgaris L.) in different weed control methods. J. Elem. 20(2), 293–303, DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.499.

Graham P.H., Ranalli P., 1997. Common bean (Phaseolus vulgaris L.). Field Crop Res. 53, 131–146.

Hekmat S., Shropshire Ch., Soltani N., Sikkema P.H., 2007. Responses of dry beans (Phaseolus vulgaris L.) to sulfentrazone. Crop Protect. 26, 525–529, DOI:10.1016/j.cropro.2006.05.009.

Hekmat S., Soltani N., Shropshire Ch., Sikkema P.H., 2008. Effect of imazamox plus bentazon on dry bean (Phaseolus vulgaris L.). Crop Protect. 27, 1491–1494, DOI:10.1016/j.cropro. 2008.07.008.

Heems H.D.J., 1985. The influence of competition on crop yield. Agric. Systems, 18, 81–93.

Korus J., Gumul D., Achremowicz B., 2005. Skład chemiczny pięciu nowych odmian fasoli zwy-czajnej (Phaseolus vulgaris L.). Żywn. Nauka Technol. Jakość 4(45), 81–86.

Krupa U., Soral-Śmietana M., 2003. Nasiona fasoli – źródłem odżywczych i nieodżywczych ma-kroskładników. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 2(35) Supl., 99–108.

Krupa U., Soral-Śmietana M., 2005. Wpływ czynników fizycznych na dostępność enzymatyczną in vitro białek nasion fasoli (Phaseolus sp). Żywn. Nauka Technol. Jakość, 2(43) Supl, 121–132.

Łabuda H. 2010. Runner bean (Phaseolus coccineus L.) – biology and use. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(3), 117–132.

Łabuda H., Papliński R., 2005. Ocena nowych odmian fasoli zwykłej i fasoli wielokwiatowej na suche nasiona. In: Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych, B. Michalik, E. Żurawicz (ed.), Skierniewice, 161–166.

Martín-Cabrejas M.A., Sanfiz B., Vidal A., Mollá E., Esteban R., López-Andréu F.J., 2004. Effect of fermentation and autoclaving on dietary fiber fractions and antinutritional factors of beans (Phaseolus vulgaris L.). J. Agric. Food Chem. 52, 261–266.

Nienhuis J., Singh S.P., 1986. Combining ability analyses and relationships among yield, yield components, and architectural traits in dry bean. Crop Sci. 26, 21–27.

Osorio-Diaz P., Bello-Perez L.A., Sayago-Ayerdi S. G., Benitez-Reyes M. D., Tovar J., Paredes-Lopez O. 2003. Effect of processing and storage time on in vitro digestibility and resistant starch content of two bean (Phaseolus vulgaris) varieties. J. Sci. Food Agric. 83, 1283–1288, DOI:10.1002/jsfa.1413.

Prusiński J., 2006. Plonowanie fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) w zależności od intensyw-ności technologii uprawy. Cz. I. Wysokość i jakość plonu nasion oraz ich agrotechniczne uwarunkowania. Acta Sci. Pol., Agricultura 5(2), 65–76.

Santalla M., Amurrio J.M., de Ron A.M., 2001. Interrelationships between cropping systems for pod and seed quality components and breeding implications in common bean. Euphytica 121, 45–51.

Soltani N., Bawley S., Sikkema P.H., 2005. Responses of black and cranberry beans (Phaseolus vulgaris) to post-emergence herbicides. Crop Protect. 24, 15–21, DOI:10.1016/j.cropro.2004.06.003.

Soltani N., Shropshire Ch., Sikkema P.H., 2006. Effects of post-emergence application of bentazon and fomesafen on eight market classes of dry beans (Phaseolus vulgaris L.). Crop Protect. 25, 826–830. DOI:10.1016/j.cropro.2005.11.011.

Soltani N., Van Eerd L.L., Vyn R., Shropshire C., Sikkema P.H., 2007. Weed management in dry beans (Phaseolus vulgaris) with dimethenamid plus reduced doses of imazethapyr applied preplant incorporated. Crop Protect. 26(5), 739–745. DOI:10.1016/j.cropro.2006.06.013.

Urwin C.P., Wilson R.G., Mortensen D.A., 1996. Responses of dry edible bean (Phaseolus vulgar-is) cultivars to four herbicides. Weed Technol. 10, 512–518, DOI:10.1017/S0890037 X0040355.

Wall D.A., 1995. Bentazon tank-mixtures for improved redwood pigweed (Amaranthus retroflexus) and common lambsquarters (Chenopodium album) control in navy beans (Phaseolus vulgaris). Weed Technol. 9, 610–616. DOI:10.1017/S0890037X00023927.

Vencill W.K., 2002. Herbicide Handbook, 8th ed. Weed Science Society of America, Lawrence, KS, 493 pp.


Opublikowane
19-12-2018MAŁGORZATA HALINIARZ 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Poland
SYLWIA CHOJNACKA 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Poland
HUBERT RUSECKI 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Poland
DOROTA GAWĘDA 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Poland
JUSTYNA ŁUKASZ 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>