Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wieloskładnikowego nawozu Luboplon T na rozwój i plonowanie tytoniu papierosowego jasnego odmiany Wilga

Bogdan Kościk

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 ZamośćAbstrakt

The field experiment was carried out between 1996 and 1998 at the Experimental Station of Tobacco Cultivation in Zamość, Poland. The cultivar Wilga, type Virginia was chosen for testing. The treatments were four amounts of multinutrient fertilizer Luboplon T, control, 400, 600 and 900 kg ha-1, which contained 5.0% N, 4.4% P, 16.6% K, 7.0% MgO and 14.0% CaO. In the experiment the highest yield of leaves was obtained after using 900 kg ha-1 of Luboplon T 2.78 t ha-1, while control objects yielded about 2.35 t ha-1; however, the quality of the leaves measured by the share of light grades was the worst here. Besides, the rise of nicotine and protein content as well as the decrease in carbohydrates content was observed in the leaves of fertilized plants but these changes were not significant. A relatively high yield of leaves 2.49 t ha-1 was obtained by fertilizing tobacco with the lowest doses 400 kg ha-1 of multinutrient fertilizer. While applying this level of fertilization the quality of leaves measured by the share of light grades as well as chemical properties of the material was good. Using the dose of 400 kg of this fertilizer was brought in the soil per ha: 20.0 kg N, 17.5 kg P, 66.4 kg K, 16.9 kg Mg and 40.0 kg Ca. These rates can be then treated as optimum.

Słowa kluczowe:

multinutrient fertilizer, tobacco, quality

Berbeć J., Berbeć S. 1980. Uprawa tytoniu. PWRiL, Warszawa.
Berbeć S., Wiśniewski J. 1983/1984. Wpływ magnezu na plony tytoniu papierosowego jasnego. Annales UMCS, Sec. E, 38/39, 145-151.
Burmistrz P., Kozińska Z. 1984. Badania właściwości fizykochemicznych polskiego tytoniu Virginia. Biul. CLPT, 1/4, 59-75.
Englert A., Sadowski M. 1990. Badania cech użytkowych tytoni papierosowych jasnych uprawianych w Polsce w latach 1988-1990. Biul. CLPT, 1/4, 51-62.
Garbaty A., Szewczuk C., Szklarz J. 1982. Wpływ nawożenia magnezowego na plony i jakość tytoniu papierosowego jasnego. Annales UMCS, Sec. E, 37, 67-74.
Kościk B. 1993. Reakcja tytoniu papierosowego jasnego na sposób stosowania zróżnicowanych dawek nawozów mineralnych. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. AR w Lublinie.
Kościk B. 1995. Wpływ rzędowego i rzutowego nawożenia azotem na plon i jakość tytoniu papierosowego jasnego uprawianego w pasowym układzie rzędów. Annales UMCS, Sec. E, 50, 151-161.
Leffingwell J.C. 1999. Basic chemical constituents of tobacco leaf and differences among tobacco types. D.L. Davis, M.T. Nielsen (red.). Tobacco production, chemistry and technology. Blackwell Science, Oxford.
Maw B.W., Stephenson M.G., Gaines T.P., Mullinix B.G. 1995. Comparison of liquid and granular nitrogen fertilizer on the yield, quality, and value of flue-cured tobacco. Tobacco Sci. 39, 77-82.
Mendell S., Bourlas E.C., DeBardeleben M.Z. 1984. Factors influencing tobacco leaf quality: an investigation of the literature. Beitr. Tabakforsch. Int. 12, 3, 153-167.
Peedin G.F. 1995. Flue-cured tobacco. North Carolina State University.
Peedin G.F. 2000. Fertilization 2000 North Carolina flue-cured tobacco production guide. North Carolina State University.
Roman T. 1987. Wpływ niektórych czynników klimatycznych na kształtowanie się kilku cech rolniczo-technologicznych u różnych typów użytkowych tytoni w latach 1973-1986. Biul. CLPT Kraków, 1/4, 3-14.
Szwagrzyk M. 1991. Porównanie reakcji dwóch odmian tytoniu Virginii na wzrastające dawki nawozów azotowych. Biul. CLPT Kraków, 1/4, 93-102.
Tokarz S. 1987. Zlokalizowane nawożenie tytoniu Virginia. Biul. CLPT Kraków, 1/4, 33-43.
Tokarz S. 1990. Wpływ dawek i terminów stosowania azotu na tytoń papierosowy jasny i ciemny. Cz. I. Reakcja tytoniu Virginia na wzrastające dawki azotu stosowane częściowo lub w całości przed sadzeniem. Biul. CLPT Kraków, 31-42.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2002Bogdan Kościk 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 ZamośćLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora