Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Agronomy Science (wcześniej: Annales UMCS sec. E Agricultura) jest recenzowanym czasopismem, wydawanym od 1945 r. Obecnie jest to kwartalnik, publikowany w formie papierowej, a także online w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0).
W Agronomy Science są publikowane w języku polskim i angielskim oryginalne prace twórcze bazujące na rezultatach badań dotyczących produkcji roślinnej, użytkowania gruntów i ochrony środowiska oraz artykuły przeglądowe przedstawiające obecny stan wiedzy w zakresie nowoczesnego rolnictwa.
Skrót tytułu: Agron. Sci.
Archiwizacja długoterminowa czasopisma: Biblioteka Narodowa (Polona, Academica).
Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MEiN z 5 stycznia 2024 r. czasopismu Agronomy Science przypisano 70 punktów.

ISSN: 2544-4476 (Print) ISSN: 2544-798X (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Zmiana opłaty za publikację

2023-01-30

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe opłaty za opublikowanie artykułu. Szczegółowe informacje w zakładce Dla autorów.

2022-11-02

Wymagane numery ORCID

2022-10-04

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w zgłaszanym artykule numerów ORCID wszystkich współautorów. Uzyskanie numeru ORCID jest bezpłatne.

Źródło finansowania

2022-06-24

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w artykule informacji o źródle finansowania badań i publikacji. Jeżeli źródłem finansowania są prywatne fundusze autora, taką informację także należy podać. • AGRO
 • Arianta
 • CAB Abstracts
 • DOAJ
 • EBSCO
 • EuroPub
 • Index Copernicus - ICI Journal Master List
 • PBN
 • Most Wiedzy
 • Sherpa Romeo
 • Ulrichsweb Global Serials Directory

MEiN
2024: 70

Index Copernicus
2022: 100.0