Agronomy Science (wcześniej: Annales UMCS sec. E Agricultura) jest recenzowanym czasopismem, wydawanym od 1945 r. Obecnie jest to kwartalnik, dostępny w formie papierowej oraz elektronicznej, w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych).
W Agronomy Science są publikowane w języku polskim i angielskim oryginalne prace twórcze bazujące na rezultatach badań dotyczących produkcji roślinnej, użytkowania gruntów i ochrony środowiska oraz artykuły przeglądowe przedstawiające obecny stan wiedzy w zakresie nowoczesnego rolnictwa.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW czasopismu Agronomy Science przypisano 20 punktów.

ISSN: 2544-4476 (Print) ISSN: 2544-798X (Online) DOI: 10.24326


 
 


  • CAB Abstracts
  • AGRIS
  • AGRO
  • FSTA (Food Science and Technology Abstracts)
  • CSA Environment Abstracts
  • ISC (Islamic World Science Citation Center)
  • DOAJ
  • Index Copernicus - ICI Journal Master List
  • PBN/POL-index

MNISW
20

Index Copernicus
2018: 93.8