Agronomy Science (wcześniej: Annales UMCS sec. E Agricultura) jest recenzowanym czasopismem, wydawanym od 1945 r. Obecnie jest to kwartalnik, dostępny w formie papierowej oraz elektronicznej, w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych).
W Agronomy Science są publikowane w języku polskim i angielskim oryginalne prace twórcze bazujące na rezultatach badań dotyczących produkcji roślinnej, użytkowania gruntów i ochrony środowiska oraz artykuły przeglądowe przedstawiające obecny stan wiedzy w zakresie nowoczesnego rolnictwa.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSW czasopismu Agronomy Science przypisano 20 punktów.

ISSN: 2544-4476 (Print) ISSN: 2544-798X (Online) DOI: 10.24326


 
 

“Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 371/WCN/2019/1

2019-10-16

Czasopismo Agronomy Science w latach 2019-2020 korzysta ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiących pomoc w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”, umowa nr 371/WCN/2019/1.

 

Opłata za ponadnormatywne strony artykułu

2019-08-08

Artykuły zgłoszone po 31 sierpnia 2019 podlegają opłacie za dodatkowe strony (powyżej 12) w wysokości 25 zł + 23%VAT. Opłata za publikację artykułu o objętości do 12 stron pozostaje bez zmian i wynosi 250 zł + 23%VAT.

638/P-DUN/2018

2018-12-19

mnisw.jpg
W ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w latach 2018–2019 finansowane są następujące zadania:

– tłumaczenie na język angielski oraz specjalistyczna korekta językowa artykułów w czasopiśmie Agronomy Science,

– zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Agronomy Science poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z  elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma.  • CAB Abstracts
  • AGRIS
  • AGRO
  • FSTA (Food Science and Technology Abstracts)
  • CSA Environment Abstracts
  • ISC (Islamic World Science Citation Center)
  • DOAJ
  • Index Copernicus - ICI Journal Master List
  • PBN/POL-index

MNISW
20

Index Copernicus
2018: 93.8