Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 73 Nr 1 (2018):




Articles

GRZEGORZ DZIENIS
19 - 28
opublikowany: 09-04-2018
LESZEK RACHOŃ, GRZEGORZ SZUMIŁO, ANETA BOBRYK-MAMCZARZ
29 - 39
opublikowany: 09-04-2018
MAGDALENA JAKUBOWSKA, ŻANETA FIEDLER, JAN BOCIANOWSKI, KAROL TORZYŃSKI
41 - 50
opublikowany: 09-04-2018
MAGDALENA GRUDZIŃSKA, DARIUSZ MAŃKOWSKI
51 - 61
opublikowany: 09-04-2018