Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 75 Nr 1 (2020):
Articles

ROMAN MOLAS, HALINA BORKOWSKA, ALEKSANDRA GŁOWACKA, DOMINIKA SKIBA
29 - 41
opublikowany: 01-04-2020
JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, MAGDALENA SOZONIUK, MAGDALENA KAWĘCKA, KORNELIA MAGA, MAŁGORZATA MROZEK
43 - 65
opublikowany: 01-04-2020
BARTOSZ RÓŻANOWSKI, KATARZYNA MOŻDŻEŃ, JADWIGA WÓJCIK, RYSZARD NOSALSKI, PEIMAN ZANDI, YAOSHENG WANG
75 - 83
opublikowany: 01-04-2020
BARBARA SAWICKA, PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI, HONORATA DANILČENKO, ELVYRA JARIENE
85 - 104
opublikowany: 01-04-2020