Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 64 Nr 2 (2009):
Articles

BARBARA SAWICKA, DOMINIKA SKIBA
39 - 51
opublikowany: 19-06-2009
KRZYSZTOF SKIBA, JÓZEF KOŁODZIEJ, MIECZYSŁAW CICHOŃ
52 - 60
opublikowany: 19-06-2009
GRAŻYNA ANNA CIEPIELA, ROMAN KOLCZAREK, JOLANTA JANKOWSKA, KAZIMIERZ JANKOWSKI
67 - 77
opublikowany: 19-06-2009
ZENIA M. MICHAŁOJĆ, JOANNA KONOPI ŃSKA
86 - 93
opublikowany: 19-06-2009