Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 64 Nr 3 (2009):
Articles

MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA, IWONA MYSTKOWSKA
41 - 49
opublikowany: 18-09-2009
ELŻBIETA PODSTAWKA-CHMIELEWSKA, JOANNA KURUS
92 - 100
opublikowany: 21-09-2009
LESZEK RACHOŃ, GRZEGORZ SZUMIŁO, ZYGMUNT NITA
101 - 109
opublikowany: 21-09-2009
DANUTA SUGIER
140 - 149
opublikowany: 21-09-2009