Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 78 Nr 3 (2023):
Articles

Łukasz Domański, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała
123 - 134
opublikowany: 22-01-2024
Mariola Wróbel, Anna Jaroszewska, Cezary Podsiadło, Magdalena Sobolewska
147–159 - 147–159
opublikowany: 22-01-2024
Marek Niewęgłowski, Marek Gugała, Maria Szczygielska
161 - 171
opublikowany: 22-01-2024