Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 71 Nr 2 (2016):
Articles

KATARZYNA MOŻDŻEŃ, BEATA BARABASZ-KRASNY, ANNA SOŁTYS-LELEK, ALINA STACHURSKA-SWAKOŃ, JOANNA PUŁA
1 - 10
opublikowany: 27-05-2016
JACEK ANTONKIEWICZ, CZESŁAWA JASIEWICZ, WOJCIECH KĘPKA, AGNIESZKA KOWALEWSKA, ROBERT PEŁKA, TOMÁŠ LOŠÁK, JAROSLAV HLUSEK
11 - 29
opublikowany: 08-05-2019
EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK, HALINA LIPIŃSKA, RAFAŁ KORNAS, MARIANNA WARDA, PAWEŁ KRZACZEK
31 - 40
opublikowany: 27-05-2016
CZESŁAW SZEWCZUK, DANUTA SUGIER, STANISŁAW BARAN, ELŻBIETA JOLANTA BIELIŃSKA, MAŁGORZATA GRUSZCZYK, MAŁGORZATA GRUSZCZYK
65 - 79
opublikowany: 27-05-2016
MIROSŁAWA SOROKA, ANDRZEJ WOŹNIAK, EDYTA KUTNIK
81 - 92
opublikowany: 27-05-2016
AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA, MAREK KOPACKI
93 - 99
opublikowany: 27-05-2016
KATARZYNA POŻARSKA, JAN GRABOWSKI GRABOWSKI, KRYSTYNA GRABOWSKA
101 - 107
opublikowany: 27-05-2016