Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 68 Nr 1 (2013):
Articles

WACŁAW TADEUSZ KRAJEWSKI, WŁADYSŁAW SZEMPLIŃSKI, STANISŁAW BIELSKI
18 - 29
opublikowany: 22-04-2013
JÓZEF SOWIŃSKI, EWELINA SZYDEŁKO-RABSKA
30 - 40
opublikowany: 22-04-2013