Analysis of cultivation and composition, nutritional and health-promoting properties of black chokeberry fruit (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott)

Kamil Wilczyńsk

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katarzyna Olesińska

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Klaudia Kałwa

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zbigniew Kobus

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieAbstrakt

The aim of the study was to analyze the cultivation and harvesting chokeberry, and the composition and properties of the biologically active
compounds contained in fruits and their potentially health-promoting effects on the human body. Chokeberry is a plant with low soil requirements, but requires many labor-intensive agrotechnical operations. Harvest from large-scale plantations is usually carried out by means of self-propelled harvesters.
Mechanical harvesting requires appropriate planting shrubs and proper selection of combine harvester parameters to reduce the damage to fruit bushes
and canes. In the work, based on the available literature, important factors effect on the correct and optimal cultivation as well as the mechanized
harvesting of chokeberry are discussed and its potential therapeutic and pro-health properties in the prevention of civilization diseases are presented.
It was shown that this raw material is important in the processing industry.


Pobierz

Opublikowane
2018-11-30Kamil Wilczyńsk 
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katarzyna Olesińska 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Klaudia Kałwa 
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zbigniew Kobus 
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora