Wpływ warunków przechowywania suszonej mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) na antyoksydacyjne właściwości otrzymanych naparów oraz zawartość i skład olejku eterycznego

Klaudia Kałwa

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kamil Wilczyński

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katarzyna Olesińska

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieAbstrakt

Celem pracy było określenie wpływu warunków przechowywania suszonej mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) na zmiany jakościowe, aktywność antyoksydacyjną w sporządzonych naparach oraz na ilość i skład olejków eterycznych badanych surowców roślinnych. Materiał do badań stanowiła mięta pieprzowa, którą przechowywano w różnych warunkach – próbę A w opakowaniach foliowych z ograniczeniem dostępu światła i powietrza, zaś próbę B z dostępem powietrza i światła. Badania przeprowadzono po 30 dniach przechowywania, sporządzając napary w 6 i 10 min. Największą zawartością polifenoli i flawonoidów charakteryzował się ekstrakt z mięty A uzyskany w 10 min, odpowiednio 88,61 mg/100 cm3 i 55,75 mg/100 cm3. Ponadto wykazano, że najsilniejsze zdolności antyoksydacyjne ma ekstrakt z mięty A uzyskany w 10 min (92,33%) oraz 6 min (90,37%). W przypadku głównych składników olejków eterycznych wykazano, że ilość mentolu w mięcie A wynosiła 31,39%, zaś w przypadku mięty B zawartość ta spadła do 24,17%. Podobne zależności wpływu warunków przechowywania mięty na skład olejku eterycznego wykazano dla mentonu (A 26,33%, B 19,18%), izomentolu (A 5,94%, B 2,17%) i neomentolu (A 14,13%, B 9,10%).


Pobierz

Opublikowane
2017-11-30Klaudia Kałwa 
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Kamil Wilczyński 
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katarzyna Olesińska 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora