Wpływ stopnia rozdrobnienia jabłka na wartości efektywnego współczynnika dyfuzji wody podczas suszenia w warunkach konwekcji wymuszonej

Roland Zawiślak

Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 Lublin

Helena Lisowa

Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 Lublin


Abstrakt

Dokonano pomiarów zawartości wody w czasie procesu suszenia i zmian grubości krążków jabłka o początkowej grubości 5, 7 i 10 mm, suszonych w temperaturze 55°C, przy prędkości przepływu powietrza suszącego wynoszącej 0,5 m·s-1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono duży wpływ stopnia rozdrobnienia jabłek suszonych w warunkach konwekcji wymuszonej na wartości efektywnego współczynnika dyfuzji wody. Wraz ze wzrostem grubości suszonych krążków rosnąwartości efektywnego współczynnika dyfuzji wody. Zauważono również, że w początkowym okresie suszenia, dla każdej grubości krążków jabłka, wartości efektywnego współczynnika dyfuzji rosną pomimo spadku wilgotności suszonego materiału. Dopiero po określonym czasie, wynoszącym (5 mm) = 4,5·103 s, (7 i 10 mm) = 6,3·103 s, odpowiednio dla grubości krążków L = 5 mm; 7 i 10 mm, zmniejszaniu się wilgotności suszonego surowca towarzyszy spadek wartości tego współczynnika do końca przeprowadzonego procesu suszenia, tj. do wilgotności wynoszącej 16%.

Słowa kluczowe:

efektywny współczynnik dyfuzji, suszenie, konwekcja wymuszona, jabłka

Carbonell J. V., Pinaga F., Yusa V., Pena J. L., 1986. Dehydration of paprika and kinetics of color degradation. J. Food Eng. 5(3), 179–193. DOI: https://doi.org/10.1016/0260-8774(86)90024-5

Crank J., 1975. Mathematics of diffusions. 2nd ed. Oxford University Press, London.

Gürta Seyhan F., Evranuz Ö., 2000. Low temperature mushroom (A. bisporus) drying with desiccant dehumidifiers. Drying Technol. 18(1&2), 433–445. DOI: https://doi.org/10.1080/07373930008917714

Luikov A. V., Michailov J. A., 1965. Theory of energy and mass transfer. Pergamon Press. Oxford.

Nowak D., Lewicki P. P., 1999. Wyznaczanie współczynników dyfuzji wody w procesie suszenia jabłek za pomocą promieni podczerwonych. Zesz. Nauk. Politechniki Łódzkiej 821. Inż. Chem. Proc. 25. Łódź, 87–94.

Pabis S., 1982. Teoria konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych. PWRiL Warszawa,43–46.

Pinaga F., Carbonell J. V., Pena J. L., Miguel J. J., 1984. Experimental simulation of solar drying of garlic using an adsorbent energy storage bed. J. Food Engineering 3(3), 187–203. DOI: https://doi.org/10.1016/0260-8774(84)90020-7

Raghavan G. S. V., Tulasidas T. N., Sablani S. S., Ramaswamy H. S., 1995. A method of determination of concentration dependent effective moisture diffusivity. Drying Technol. 13(5–7), 1477–1488. DOI: https://doi.org/10.1080/07373939508917034

Sherwood T. K., 1929. Drying of solids. J. Food Eng. Chem. 21(1), 12–16. DOI: https://doi.org/10.1021/ie50229a004

Pobierz

Opublikowane
2002-12-31Roland Zawiślak 
Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 Lublin
Helena Lisowa 
Katedra Techniki Cieplnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Doświadczalna 44, 20-238 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora