Technica Agraria jest jedną z dziewięciu serii Acta Scientiarum Polonorum, czasopisma naukowego założonego w 2001 roku przez rektorów polskich uczelni rolniczych, nad którym nadzór sprawuje Rada Programowa złożona z redaktorów naczelnych wydawnictw tych uczelni.
W Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz prace przeglądowe z szeroko pojętej dyscypliny inżynieria rolnicza i dyscyplin pokrewnych. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.
Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria to czasopismo drukowane, publikowane także online, w otwartym dostępie, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

ISSN: 1644-0684 (Print) ISSN: 2545-1413 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

2019-12-23  • EBSCO
  • Agro
  • Index Copernicus - ICI Journal Master List
  • PBN/POL-index

MEiN
2017: lista B - 6