Analiza cen skupu żywca wieprzowego i wołowego w Polsce w latach 2005–2012

DOROTA KOŁODZIEJCZYK

Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

AGNIESZKA WOJDA

Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

SYLWESTER ŻOCHOWSKI

Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

STANISŁAW SOCHA

Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 SiedlceAbstrakt

Celem pracy była analiza cen skupu żywca wieprzowego i wołowego w Polsce w latach 2005–2012. Materiał do analizy stanowiły oficjalne dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ceny skupu analizowanego żywca rzeźnego charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem. W przypadku świń rzeźnych ceny skupu za kilogram wagi żywej wahały się od 3,15 do 6,08 zł, natomiast za bydło rzeźne płacono od 3,70 zł do 6,70 zł. Największe zróżnicowanie odnotowano w 2012 r. Różnica między ceną najniższą a najwyższą żywca wieprzowego w 2012 r. wyniosła 2,9%, żywca wołowego zaś – aż 12,8%. Duże zróżnicowanie cen skupu żywca rzeźnego może świadczyć o nieprzewidywalności produkcji bydła i trzody chlewnej. W przypadku żywca wieprzowego wystąpiła pewna zależność między ceną skupu wieprzowiny a czasem jej występowania w roku kalendarzowym. Najniższe ceny za żywiec wieprzowy były jesienią i zimą, natomiast w okresie wiosennym i letnim okazały się wyższe niż w pozostałej części roku. Rozpatrując ceny skupu żywca rzeźnego w danym roku analizy, można zauważyć, że mają one raz tendencję spadkową, innym razem wzrostową, jednak na przestrzeni ośmiu lat nastąpił ich wyraźny wzrost. W początkowym okresie analizy były to ceny na poziomie 3,5 zł, a w ostatnim roku osiągnęły wartość 5,5 zł za kg wagi żywej trzody chlewnej i ponad 6 zł za kg żywca wołowego.

Słowa kluczowe:

cena skupu, żywiec rzeźny, wieprzowina, wołowina

Biuletyn informacyjny, 8–9(156), 2012. MRiRW, ARiMR, 3–6.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. 2004, nr 33 poz. 288.

Knecht D., 2012. Opłacalności produkcji trzody chlewnej w Polsce a spadek pogłowia. Trouw i My 4(22), 14–17.

Kossakowska J., 2010. Krajowy rynek mięsa w 2010 roku. Biul. Inf. ARR 12(234), 22–33.

Małkowski J., Zawadzka D., 2013. Rynek wieprzowiny. Rynek Rol. 1(263), 51–54.

Nickels W.G., 2000. Zrozumieć biznes. Bellona, Warszawa.

Seredyn K., 2012. Rynek mięsa wołowego. W: Analiza sytuacji rynkowej na podstawowych rynkach rolnych w grudniu 2011 oraz w całym 2011 roku. MRiRW, 22–57.

Seredyn K., 2013. Rynek mięsa wołowego. W: Miesięczna analiza sytuacji rynkowej na podstawowych rynkach rolnych w grudniu 2012 oraz w całym 2012 roku. MRiRW, 21–56.

Szarejko-Pater A., 2012. Rynek mięsa wieprzowego. W: Analiza sytuacji rynkowej na podstawowych rynkach rolnych w grudniu 2011 oraz w całym 2011 roku. MRiRW, 3–21.

Rycombel D., 2011. Rynek wołowiny. Rynek Rol. 1(239), 48–50.

Świetlik K., 2013. Ceny detaliczne i spożycie mięsa. Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy 45, 41–48.
Pobierz

Opublikowane
2014-12-17DOROTA KOŁODZIEJCZYK 
Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
AGNIESZKA WOJDA 
Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
SYLWESTER ŻOCHOWSKI 
Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
STANISŁAW SOCHA 
Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora