Contents of selected microelements in canned meat and meat pies

Katarzyna Rostek

Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The paper aimed at evaluating the content of some microelements (Cu2+, Zn2+, Fe3+, Mn2+) and toxic metals (Pb2+, Cd2+) in selected tinned products and meat pies from different meat processing factories. Microelements were determined by means of the flame technique: Cu (λ 324.8 nm), Zn (λ 213.9 nm), Fe (λ 248.3 nm), and Mn (λ 279.5 nm) applying spectrophotometer AA-880, while lead and cadmium were assessed using the non-flame technique: lead (λ 217 nm) and cadmium (λ 228.8 nm). Other elements were analyzed by means of the flame technique. The content of the studied microelements in the canned goods and meat pies varied and depended on the product's type and its composition. Higher concentrations of the majority of the analyzed trace elements were found in meat pies. The mean content of heavy metals (lead and cadmium) in meat processed products was quite low and not threatening the consumer's health.

Słowa kluczowe:

microelements, tinned foods, meat pies

Błoniarz J., Zaręba S., 2005. Zawartość ołowiu i kadmu w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Bromat. Chem. Toksykol., 1, 235–340.
Błoniarz J., Zaręba S., Kostka M, 2003. Badania zawartości wybranych mikroelementów (Zn, Cu i Mn) w ziołach i naparach z tych ziół stosowanych u dorosłych i dzieci. Bromat. Chem. Toksykol., 1, 29–37.
Jędrzejak R., 2004. Żelazo i mangan w żywności. Rocz. PZH, 55, 13–20.
Juszczak L., 2008. Chemiczne zanieczyszczenia i metody ich oznaczania. Lab. Przem., 3, 38 – 42.
Kołodziej P. 1997. Skażenie metalami toksycznymi żywności pochodzenia zwierzęcego. Gosp. Mięs., 10, 54–55.
Kot A., Zaręba S., Wyszogrodzka-Koma L. 2002. Miedź, cynk, mangan i żelazo w mięsie i przetworach mięsnych drobiu, świń i bydła. Bromat. Chem. Toksykol., 1, 39–46.
Obiedziński M., Korzycka-Iwanow M., 2005. Zanieczyszczenia chemiczne żywności, krytyczne wyróżniki jakości i bezpieczeństwa żywności. Przem. Spoż., 2, 10–12.
Olędzka R., Skrajnowska D., Kowalińska B., 2000. Zawartość fosforu, żelaza i magnezu w krajowych przetworach mięsnych. Bromat. Chem. Toksykol. 4, 317–324.
Prokopiuk G., 2006. Konserwy mięsne – produkt nadal aktualny. Mięso i Wędliny, 5, 24–27.
Schwind K. H. 2004. Skażenie mięsa substancjami pochodzącymi z otoczenia. Mięso i Wędliny, 7, 34–40.
Szkoda J., Żmudzki J., 2003. Ołów, kadm, rtęć i arsen w żywności pochodzenia zwierzęcego, ocena ryzyka. Rocz. PZH, 84–86.
Wojciechowska-Mazurek M., Starska K., Brulińska-Ostrowska E., Karłowski K., 2003. Maksymalne dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w żywności. Przem. Spoż., 2,
44–46.

Opublikowane
2010-03-31Katarzyna Rostek 
Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora