The influence of vitamin E and trolox on biochemical and hematological indices in turkey hen's blood

Katarzyna Rostek

Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The study aimed at determining the influence of vitamin E and trolox (vitamin E preparation) as additives to drinking water, on hematological and biochemical indices at turkey
hen's blood. The studied material consisted of 6-week-old turkey hens of BIG-6 type maintained since 6th till 16th weeks of their life. Birds were divided into 3 experimental groups: I – control, II – administered with vitamin E addition in the amount of 1.1 ml /kg b.w./daily, III – administered with trolox preparation dissolved in water in the amount of 0.95 mg/kg b.w./daily. Turkey hens were fed ad libitum with standard full-dose mixtures (Provimi Polska) according to a program including 5 feeding periods. The following items were determined in blood: activities of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, as well as total protein, uric acid, triglycerides, total cholesterol, high-density lypoprotein fraction (HDL), and glucose content by means of mono-tests (Cormay). Hematological indices determinations referred to: hematocrite number, hemoglobin content, and leukocytes count. No significant changes in shaping the hematological indices in turkey hens blood were found. The addition of vitamin E and trolox caused the increase of urea and HDL cholesterol fraction levels in blood plasma. The obtained results indicate the opportunity to apply vitamin E and trolox as an antioxidant additive to drinking water for turkey hens.

Słowa kluczowe:

vitamin E, trolox, blood hematological and biochemical indicators, turkey hens

Badzian B., Nagórska-Stasiak B., Kowalczyk M., 2001. Wpływ oleju sojowego i witaminy C na poziom lipidów w surowicy krwi kurcząt. Med. Wet., 57, 12, 921–923.
Bomski J., 1989. Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne. PZWL, Warszawa.
Faruga A., Jankowski J., 1996. Indyki – hodowla i użytkowanie. PWRiL, Warszawa.
Krasnodębska-Depta A., Koncicki A., 2000. Fizjologiczne wartości wybranych wskaźników biochemicznych w surowicy krwi kurcząt brojlerów. Med. Wet., 56, 7, 456-460
Knapik–Czajka M., 1998. Rola wybranych antyoksydantów pokarmowych w ochronie frakcji LDL przed utlenieniem. Bromat. Chem. Toksykol., 2, 93–98.
Koncicki A., Krasnodębska-Depta A., Guiro S., 1999. Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi w przebiegu histomonadozy indyków. Med. Wet., 55, 10, 647-677.
Pinkiewicz E. (red.), 1971. Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt. WSR Lublin.
Sembratowicz I., 2004. Wpływ wyciągów ziołowych na wybrane wskaźniki krwi i efekty odchowu indyczek. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica, 22, 325–332.
Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk-Czernik, 2001. Zastosowanie u indyków średniociężkich witaminy E i selenu przed obrotem przedubojowym w celu łagodzenia stresu transportowego.
Folia Univ. Agric. Stetin., Zootechnica 42, 169–174.
Vasicek V.L., Schwendenwein L., Voll S., 1991. Chemische Blutuntersuchung zur Erstellung von Richtwerten bei Mastputen verschidenen Alters. Dt. Tierärztl. Wschr., 98, 126–129.

Opublikowane
2010-06-30Katarzyna Rostek 
Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora