Effect of recreational and therapeutic use of horse on chosen hematological parameters of half-bred saddle horse

Hanna Bis-Wencel

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13

Leon Saba

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13

Marta Kowaleczko

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13Abstrakt

The objective of the research was to evaluate the effect of recreational and hippotherapeutic utilization of half-bred saddle horses on chosen hematological parameters. The analyses
included 10 half bred saddle horses, both sexes and of similar breeding parameters. There were not found any statistically significant differences as compared to the mean results concernings the sex. Red blood cell count was similar in all the samplings within the reference values. Regarding hemoglobin concentration and PCV in blood, the obtained results were within the limits considered as references. The differences between MCV values proved not to be statistically significant, they were found within the norm limits of all the samplings. Similarly, statistically significant differences were not reported for mean corpuscular hemoglobin per blood cell MCH. The MCHC levels were noted slightly below the reference limits. The leukocyte level and equine leukocytic image did not show any significant changes at the samplings and stayed within the reference values.

Słowa kluczowe:

hematological parameters, horses

Mullen P.A., Hops R., Sewell J., 1979. The biochemistry, hematology, nutrition and racing performance of two-year-old thoroughbreds throughout their training and racing season. Vet.
Rec, 115, 90–95.
Normy żywienia zwierząt gospodarskich, 1985. Pr. zbior., PWRiL, Warszawa, 87–103.
Persson S.G.B., 1983. Analysis of fitness and state of training. Evaluation of exercise tolerance and fitness in the performance horse. [In:] Equine exercise physiology, ed. D.H. Snow
S.G.B., Cambridge, 441–457.
Rose R.J., 1982., Hematological changes associated with endurance exercise. Vet. Rec., 110, 175–177.
Rose R.J., Hodgson D.R. 1982. Hematological and plasma biochemical parameters in endurance horses during training. Equine Vet. J., 14, 144–148.
Sitarska E., Kleczkowski M., Kluciński W., Ładysz R., Górecka R., Dziekan P., 1997. Stan antyoksydacyjny koni i próba modulacji tego układu. Med. Wet., 53, 10, 585–587.
Stopyra A., 2002. Wskaźniki gospodarki tlenowej i aktywność wybranych enzymów surowicy koni w warunkach ekstremalnego wysiłku. Med. Wet. 58, 7, 543–547.
Szarska E., 1999. Ocena wydolności koni na podstawie zmian wybranych wskaźników krwi badanych w spoczynku, po wysiłku i po okresie restytucji. Med. Wet. 46, 11, 452–453.
Szarska E., 2001a. Ocena koni startujących we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Życie Wet. 7, 379–381.
Szarska E., 2001b. Zmiany wybranych parametrów koni rajdowych w zależności od długości dystansu. Med. Wet. 7, 522–526.
Szarska E., 2003. Znaczenie badań diagnostycznych krwi w ocenie stanu zdrowia oraz efektywności treningu koni wyścigowych i sportowych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 471, Rozpr.
CCIII.
Wieleba E., Pasternak K., 2001. Pierwiastki śladowe w systemie antyoksydacyjnym zwierząt. Med. Wet. 57, 788–791.
Winnicka A., 2008. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa.

Opublikowane
2009-06-30Hanna Bis-Wencel 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13
Leon Saba 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13
Marta Kowaleczko 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13Licencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>