Effect of antioxidant supplemented-diet for blue fox on chosen reproductive and performance parameters

Beata Likos-Grzesiak

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Justyna Martyna

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Wioletta Wnuk

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Leon Saba

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Bożena Nowakowicz-Dębek

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Miloslav ONDRAŠOVIČ

Department of the Environment, University of Veterinary Medicine, Komneského 73, 041-81 Košice, Slovak RepublicAbstrakt

The investigations included adult female blue foxes and their offspring at a fox farm. The diet for carnivorous fur animals was improved with a synthetic antioxidant to protect feed components. The influence of a chosen antioxidant on some reproductive traits and performance parameters was determined.
The antioxidant dose introduced to a feed (Rendox) proved to benefit the animal health status. The females from the basic herd that received the antioxidant showed higher reproductive parame-ters as well as higher body weight at slaughter. Besides, the animals were positively scored at the licence (conformation) evaluation as compared to the females from the control group.

Słowa kluczowe:

nutrition, antioxidant, reproduction, performance, fox

Bakken M., 1994. Infanticidal behaviour and reproductive performance in relation to competition capacity among farmer silver fox vixen. Doctoral dissertation, University of Trondheim.
Bakken M., Braastad B., Harri M., Jeppensen L., Pedersen V., 1994. Production conditions, behav-iour and welfare of farm foxes. Scientifur, 18 (4), 233–248.
Gugołek A., Lorek M.O., Lipiński K., 1999. Wpływ preparatu DigDeo-Korektor na wybrane wskaźniki użytkowe u rosnących lisów polarnych. Zesz. Nauk. PTZ, 42, 283–291.
Hansen S. W., 1998. Selection for trusting blue foxes – reproduction results and stability of temperament. NJF Seminarium, 7–9 September, Bergen (Norway).
Kopczewski A., Saba L., Sławoń J., 2001. Wpływ żywienia wysokoenergetycznego na ogólny stan zdrowia lisów polarnych (niebieskich) oraz wyniki rozrodu. Hod. Zwierz. Fut., 9 (11), 10–13.
Niedźwiadek S., Bielański P., Zając J., Zoń A., 1996. Dobrostan – ważny czynnik w chowie zwie-rząt. Biul. Inf. IŻ, 4, 77–85.
Nowakowicz-Dębek B., 2006. Gazowe zanieczyszczenia powietrza w środowisku fermy zwierząt futerkowych i ich wpływ na wybrane wskaźniki fizjologiczne i wyniki produkcyjne lisów polarnych. Rozpr. Nauk., 303, Wyd. AR Lublin.
Socha S., 1994. Plenność jednorocznych samic lisów polarnych (Alopex lagopus L.) na przykładzie wybranej fermy reprodukcyjnej. Zesz. Nauk. PTZ, 15, 143–152.
Socha S., Mazur M., Gajzler W., Dąbrowska D., Krawczyk E., Jeżewska G., 1999. Wpływ pochodzenia i wieku samic na cechy reprodukcyjne lisa pospolitego srebrzystego (Vulpes vulpes L.). Zesz. Nauk. PTZ, 42, 105–115.
Socha S., Adamska M., 2001. Analiza wyników rozrodu lisów polarnych i czynników wpływających na nie w wybranej fermie. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 58, 47–55.
Socha S., Kołodziejczyk D., Gontarz A., Tomczuk E., 2004. Wpływ terminu wykotów oraz wieku samic na wyniki rozrodu u lisów polarnych (Alopex lagopus L.). Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 72 (6), 37–44.
Śmielewska-Łoś E., 2002. Dobrostan lisów hodowlanych w aspekcie wyników reprodukcyjnych. Życie Wet., 77, 1, 22–24.
The welfare of animals kept for fur production, 2001. Report of Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, European Commission.
Zoń A., Niedźwiadek S., Bielanski P., Zając J., 1996. Studies on restricted feeding of carnivorous fur animals. Zesz. Nauk. PTZ, 28, 119–125.

Opublikowane
2008-09-30Beata Likos-Grzesiak 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Justyna Martyna 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Wioletta Wnuk 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Leon Saba 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bożena Nowakowicz-Dębek 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Miloslav ONDRAŠOVIČ 
Department of the Environment, University of Veterinary Medicine, Komneského 73, 041-81 Košice, Slovak RepublicLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>