Effect of synthetic antioxidant on biochemical indices in blood of arctic fox (Alopex lagopus)

Leon Saba

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Beata Likos-Grzesiak

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Bożena Nowakowicz-Dębek

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Hanna Bis-Wencel

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Justyna Martyna

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Wioletta Wnuk

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The investigations conducted during the monitoring stage included adult female blue foxes from the A, B, C farms, while II experimental stage covered the animals from farm C. The experimental and control groups were made up by adult females with their offspring at an equal sex ratio. The diet supplied to carnivorous fur animals was supplemented with a synthetic antioxi-dant (RendoxTM Liquid) in order to protect feed components. There was determined the effect of that antioxidant additive to blue fox (Alopex lagopus) diet on some blood biochemical indices (AST, ALT, ALP, LDH and content of cholesterol, urea, creatinine, glucose, bilirubin, uric acid – some of them being recognized as non-enzymatic defense mechanisms and scavengers of reactive oxygen species).
The antioxidant dose applied to animal feed did not have any disadvantageous effect on the animal health state. The female blue foxes and their offspring fed the feed supplemented with the antioxidant did not demonstrate any significant changes in the blood biochemical indices.

Słowa kluczowe:

blue fox, antioxidant, biochemical parameter

Asad S.F., Sing S., Ahmad A., Khan N.U., Hadi S.M., 2001. Prooxidant and antioxidant activites of bilirubin and its metabolic precursor biliverdin: a structure – activity study. Chem. Biol. In-teract., 137, 59–74.
Bartosz G., 2004. Druga twarz tlenu. Wyd. PWN, Warszawa.
Berestov V.A., Blomstedt L., Brandt A., Juokslahti T., Kozhevnikova L.K., Tyurnina N.W., Val-tonen M., 1989. Hematology and clinical chemistry of fur animals – a current treatise. Scientifur, Finland.
Berkow R., 1995. Podręcznik diagnostyki i terapii. Wyd. Urban & Partner, Wrocław.
Czubek A., 2002. Wybrane enzymatyczne i nieenzymatyczne czynniki ochrony antyoksydacyjnej we krwi psów zdrowych oraz w niektórych zespołach chorobowych. Praca doktorska, SGGW Warszawa.
Dudnik L.B., Kharpova N.G., 1998. Characterization of bilirubin inhibitory properties in free radical oxidation reactions. Membr. Cell Biol., 12, 233–240.
Kopczewski A., Bis- Wencel H., Saba L., Sławoń J., Ondrasovic M., Wnuk W., 2002. Wpływ zróżnicowanego poziomu żywienia wysokoenergetycznego oraz antyoksydantów na parametry biochemiczne surowicy lisów polarnych. Med. Wet., 58 (8), 616–619.
Lorek M.O., Gugołek A., 2001. Badania nad optymalizacją żywienia mięsożernych zwierząt futerkowych. Hod. Zwierz. Futerkowych, 9 (11).
Malinowska A., 1999. Biochemia zwierząt. Wyd. SGGW, Warszawa.
Meyer D.J., Harvey J.W., 1998. Veterinary laboratory medicine. Interpretation and Diagnosis. W.B. Saunders Company.
Nowakowicz-Dębek B., 2006. Gazowe zanieczyszczenia powietrza w środowisku fermy zwierząt futerkowych i ich wpływ na wybrane wskaźniki fizjologiczne i wyniki produkcyjne lisów polarnych. Rozp. Nauk., 303, Wyd. AR Lublin.
Squadrito G.L., Cueto R., Splenser A.E., Valavandis A., Hang H., Upup R.M., Pryor W.A., 2000. Reaction of uric acid with peroxynitrite and implications for the mechanizm of neuroprotection by uric acid. Arch. Biochem. Biophys., 376, 333–337.
Tomaszewski J.J., 2001. Diagnostyka laboratoryjna. PZWL, Warszawa.
Winnicka A., 2004. Wartości referencyjne podstawowych badań. Wyd. SGGW, Warszawa.

Opublikowane
2008-09-30Leon Saba 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Beata Likos-Grzesiak 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bożena Nowakowicz-Dębek 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Hanna Bis-Wencel 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Justyna Martyna 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Wioletta Wnuk 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>