Wpływ systemu chowu na poziom wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi indyków rzeźnych

Antoni Brodacki

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Justyna Batkowska

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Anna Zadura

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The aim of the study was a comparison of biochemical and hematological indices in turkeys’ blood from intensive and proecological breeding systems. The experiment was performed on 60 middle-heavy turkeys’ males, which were kept to the age of 19 weeks. After six weeks they were randomly allocated to two groups. The control group was reared in intensive poultry production system according to the technology of industrial breeding. The second group was reared in proecological system; it was fed “ad libitum” on noncommercial farm fodders. At the end of rearing during the slaughter samples of blood were collected from neck vein (vena jugularis) of turkeys. Values of hematological and biochemical indices and content of mineral components were established by clinical methods. In the group of turkeys bred by proecological system statistically significant growth of hematological indices level was ascertained relatively to control group from intensive system. In the group where the balanced fattening was employed the increase of aminotransferase activity, decrease of cholesterol and uric acid level, and a reduction of content of phosphorus and iron in turkeys’ blood were also observed. Maintaining and feeding system had a significant influence on the level of hematological and biochemical indices in turkey’s blood.


B o u n o u s D. I., W y a t t R. D., G i b b s P. S., K i l b u r n J. V., Q u i s t C h. F.: Normal hematologic and serum biochemical reference intervals for juvenile wild turkeys. Journal of Wildlife Disceases, (36)2, 393–396, 2000.
C a s t e l l i n i C., M u g n a i C., D a l B o s c o A.: Effect of oraganic production system on broiler carcass and meat quality. Meat Science 60, 219–225, 2002.
F a n a t i c o A., B o r n H.: Label Rouge – Pasture – Based Poultry Production in France. www.atra.ncat.org; 2002.
K o n c i c k i A., K r a s n o d ę b s k a - D e p t a A., M i k u l s k i D., F a r u g a A.: Wpływ skarmiania mieszanek pełnoporcjowych ze zwiększonym udziałem surowców krajowych na zachowanie się niektórych wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi oraz na wyniki produkcyjne młodych indyków rzeźnych. I. Mieszanki z udziałem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej „00” oraz owsa i jęczmienia obłuszczonego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Veterinaria, 19, 243–253, 1990.
K o n c i c k i A., K r a s n o d ę b s k a - D e p t a A., Z d u ń c z y k Z., J a n k o w s k i J., W r ó b l e w s k a M., F a l k o w s k a A.: Biochemical indices in blood and tissues of turkeys fed mixtures containing fat of different oxidation degree. Polish J. Vet. Sci., (3) 2, 81–86, 2000.
K r a s n o d ę b s k a - D e p t a A., K o n c i c k i A., M a z u r - G o n k o w s k a B.: Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne w surowicy krwi indyków zakażonych patogennym szczepem pałeczek E. coli. Med. Wet., 59(7), 623–625, 2003.
K r a s n o d ę b s k a - D e p t a A., K o n c i c k i A.: Wpływ krótkotrwałego stresu cieplnego na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi indyków. Med. Wet., 58(3), 223–226, 2002.
M a j e w s k a T.: Całe ziarno pszenicy w żywieniu młodych indyków rzeźnych. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Zootechnica, No 43, Supl. A, 1995.
S z a b ó A., M é z e s M., H o r n P., S ü t ö Z., B á z á r G y., R o m v á r i R.: Developmental dynamice of some blond biochemical parameters in growing turkey (Meleagris Gallopavo). Acta Vet. Hung., 53(4), 397–409, 2005.
V a s i c e k V. L., S c h w e n d e n w e i n I., V o i l l S.: Chemische Blutuntersuchung zur Erstellung von Richtwerten bei Mastputen verschiedenen Alters. Dtsch. Tierärztl.Wschr., 98 (4), 126–129, 1991.
Z d u ń c z y k Z., J a n k o w s k i J., K o n c i c k i A.: Growth performance and physiological state of turkeys fed diets with higher content of lipid oxidation products, selenium, vitamin E and vitamin A. World’s Poult. Sci. J., Vol. 58, September, 357–364, 2002.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Antoni Brodacki 
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Justyna Batkowska 
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Anna Zadura 
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Katedra Biochemii i Toksykologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora