Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (skrócony zapis J. Anim. Sci. Biol. Bioecon.) jest wydawanym od 1983 r. recenzowanym czasopismem naukowym (wcześniej jako Annales UMCS sec. EE Zootechnica). Są w nim publikowane oryginalne artykuły dotyczące badań na zwierzętach, produkcji zwierzęcej, produktów pochodzenia zwierzęcego, biologii i biogospodarki. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy to czasopismo drukowane, publikowane także online, w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, od 2022 r. na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MEiN z 1 grudnia 2021 r. czasopismu Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy przypisano 20 punktów.

ISSN: 2544-4468 (Print) ISSN: 2544-7904 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Zmiana opłaty za publikację

2023-01-30

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe opłaty za opublikowanie artykułu. Szczegółowe informacje w zakładce Dla autorów.

Wymagane numery ORCID

2022-10-04

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w zgłaszanym artykule numerów ORCID wszystkich współautorów. Uzyskanie numeru ORCID jest bezpłatne.

Źródło finansowania

2022-06-24

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w artykule informacji o źródle finansowania badań i publikacji. Jeżeli źródłem finansowania są prywatne fundusze autora, taką informację także należy podać.  • AGRIS - FAO
  • AGRO
  • EBSCO
  • CAB Abstracts
  • Index Copernicus - ICI Journal Master List
  • Most WIedzy
  • PBN
  • Sherpa Romeo

MNISW
2021: 20

Index Copernicus
2019: 90.01