Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (skrócony zapis J. Anim. Sci. Biol. Bioecon.) jest wydawanym od 1983 r. recenzowanym czasopismem naukowym (wcześniej jako Annales UMCS sec. EE Zootechnica). Są w nim publikowane oryginalne artykuły dotyczące badań na zwierzętach, produkcji zwierzęcej, produktów pochodzenia zwierzęcego, biologii i biogospodarki. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy to czasopismo drukowane, publikowane także online, w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, od 2022 r. na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).
Archiwizacja długoterminowa czasopisma: Biblioteka Narodowa (Polona, Academica).
Zgodnie z wykazem czasopism naukowych MEiN z 1 grudnia 2021 r. czasopismu Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy przypisano 20 punktów.

ISSN: 2544-4468 (Print) ISSN: 2544-7904 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Zmiana częstotliwości wydawania czasopisma

2023-05-08

W imieniu Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy” informuję, że od 2023 roku zmianie ulega częstotliwość wydawania czasopisma, które odtąd będzie ukazywało się jako półrocznik.

prof. dr hab. Mariusz Florek

redaktor naczelny „Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy”

Zmiana opłaty za publikację

2023-01-30

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe opłaty za opublikowanie artykułu. Szczegółowe informacje w zakładce Dla autorów.

Wymagane numery ORCID

2022-10-04

Redakcja przypomina o obowiązku umieszczania w zgłaszanym artykule numerów ORCID wszystkich współautorów. Uzyskanie numeru ORCID jest bezpłatne.  • AGRIS - FAO
  • AGRO
  • EBSCO
  • CAB Abstracts
  • Index Copernicus - ICI Journal Master List
  • Most WIedzy
  • PBN
  • Sherpa Romeo

MEiN
2021: 20

Index Copernicus
2019: 90.01