Uprawa palmy daktylowej w Iraku

AHMED F. ZABAR

Department of Horticulture and Landscape College of Agriculture, University of Al-Anbar, Ramadi, Iraq

ANDRZEJ BOROWY

Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin, PolandAbstrakt

Palma daktylowa (Phoenix dactylifera L.) jest bardzo ważną uprawą sadowniczą w większości krajów arabskich. Jest związana historycznie z życiem codziennym i tradycją narodów starego świata, jako jedna z najważniejszych roślin uprawnych. Spośród 120 mln palm daktylowych uprawianych w różnych krajach, 70% rośnie w krajach arabskich, które zapewniają 67% światowej produkcji daktyli. Bardzo ważnym producentem tych owoców jest Irak. Przez ostatnie 50 lat w Iraku plantacje palmy daktylowej ulegały degradacji spowodowanej nadmierną eksploatacją, uwarunkowaną szybkim wzrostem populacji ludzi i zwierząt. Choroby i szkodniki powodowały straty sięgające 30% plonów. Czynniki techniczne i socjoekonomiczne przyczyniły się również do zmniejszenia produkcji daktyli. Proponowane są konkretne sposoby wstrzymania procesu degradacji upraw palmy daktylowej oraz wzmocnienia tej gałęzi ogrodnictwa poprzez doskonalenie technologii uprawy, zbioru owoców, a także przetwarzania i marketingu daktyli w Iraku i innych krajach arabskich.

Słowa kluczowe:

opis botaniczny, rozmnażanie, nawożenie, ochrona, aktualny status

Adlan H.A., 1994. Date Palm Culture in Sudan. Horticulture Department Report. Ministry of Agriculture, Khartoum, Sudan.

Ahmed I.A., Ahmed A.W.K., Robinson R.K., 1995. Chemical composition of date varieties as influenced by the stage of ripening. Food Chem., 54, 305–309.

Al-Almoud A.I., 2010. Subsurface Drip Irrigation for Date Palm Trees to Conserve Water. Acta Hort., 882, 103−114.

Al-Bakr A., 1972. The Date Palm. Its Past and Present Status. Alani Press, Baghdad.

Al-Dekaili A.A., Al-Dejaili J.A., 1989. Fruits Production. Ministry of Higher Education Press, Mousil.

Ali H.G., 2010. Development of Date Palm Cultivation and Its Role in Sustainability of Agriculture in Oman. Acta Hort., 882, 29−35.

Alihour IM., Dialami H., 2010. Effect of Offshoot Wright on Establishment and Vegetative Growth in ‘Sayar’ Date Palm. Acta Hort., 882, 755−759.

Al-Jboory I.J., 2007. Survey and identification of the biotic factors in the date palm environment and its application for designing IPM-Program of date palm pests in Iraq. Univ. Aden J. Nat. and Appl. Sci., 11, 3, 3–10 (in Arabic).

Al-Obeed R.S., Harhash M.M., 2010. Effect of Bunch Bugging Colour on ‘Succary’ and ‘Khalas’ Date Palm Cultivars: Fruit Chemical Characteristics. Acta Hort., 882, 1213−1217.

Al-Sakran M.S., Muneer S.E., 2006. Adoption of Date Palm Tissue Culture Technology Among Date Palm Producers in the Central Region of Saudi Arabia. Research Bulletin No. 145, Agricultural Research Center, Faculty of Food Sciences and Agriculture, King Saud University, pp. 1−20.

Amer J., Hussain F.A., 2006. Iraqi Date Industry Marketing and Post-harvest Issues. http://www.iraqi-datepalms.net, p. 64.

AOAD − Arab Organization for Agricultural Development, 2008. Arab Agricultural Statistics Yearbook, 28, 2008, Part III: Plant Production, Statistics, Division.

Barrow S., 1998. A monograph of Phoenix L. (Palmae: Coryphoideae). Kew Bul., 53, 513–575.

Bashah M.A., 1999. Propagation of date palm trees in Saudi Arabia. Agric. Mag., 30, 1, 24−40.

Bazza M., 2008. Irrigated date palm production in the Near East. Proceedings of Workshop on “Irrigation of Date Palm and Associated Crops”, in collaboration with Faculty of Agriculture, Damascus University Damascus, Syrian Arab Republic, 2007, FAO/RNE, pp. 15.

Dowson V.H.W., 1982. Date production and protection. Plant Production and Protection Paper 35. United Nations Food and Agric. Org., Rome, Italy.

El-Mously H., 1998. The Date Palm: The Princess of Sustainable Fruits. Newsletter No. 23, INES, P.B. 101707, 44017 Dortmund, Germany Tenner, 1998.

http://www.mindspring.com/~us016262/ines.html

FAOSTAT, 2009. Crop Production 2008, Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Ibrahim K.M., 2010. The Role of Date Palm Tree in Improvement of the Environment. Acta Hort., 882, 777−778.

Jaradat A.A., 2003. Agriculture in Iraq: resources, potentials, constraints, and research needs and priorities. Food, Agric. Environ., 1, 2, 160−166.

Jaradat A. A., Zaid A., 2004. Quality traits of date palm fruits in a center of origin and center of diversity. Food, Agric. Environ., 2, 1, 208−217.

Johnson D. V., 2010. World Wide Dispersal of the Date Palm from its Homeland. Acta Hort., 882, 369−375.

Kassem H.A., Ezz T.M., Marzouk H., A., 2010. Effect of Bunch Bagging on Productivity, Ripening Speed and Postharvest Fruit Quality of ‘Zaghloul’ Dates. Acta Hort., 882, Lunde P., 1978. A History of Dates. Saudi Aramco World, 29, 2, 176−179.

Morton J., 1987. Date, in: Fruits of warm climates, publisher Julia F. Morton, Miami, FL, 5–11.

Moustafa A.A., Ibrahim Z.A., El-Yazel S.A.S., El-Anver M.A., 2010. Evaluation and Selection of Some Seedling Date Palm Males Grown in Fayoum Governorate, Egypt. Acta Hort., 882, 69−79.

Pieniążek J., Pieniążek Sz., 1981. Owoce krain dalekich (Fruits of distant countries). PWRiL, Warszawa, 278−285 (in Polish).

Popenoe P., 1973. The Date Palm. Field Research Projects, Miami FL.

Rahif A.H., Hummadi A.M., Said B.T., 1988. The influence of some environmental factors on the yield of date palm (Phoenix dactylifera L.) cv. Zahdi in Iraq: the soil. J. Agricult. Water Resour. Res., Plant Prod., 7, 2, 32−46 (Arabic section).

Riad M., 2006. The date palm sector in Egypt. CIHEAM − Options Mediterraneanes, 45−53.

Sawaya W. N., 2000. Proposal for the Establishment of a Regional Network for Date-Palm in the Near East and North Africa. A draft for discussion, FAO/RNE.

Sharif A.O., Sanduk M., Taleb H.M., 2010. The Date Palm and its Role in Reducing Soil Salinity and Global Warming. Acta Hort., 882, 59−64.

Soliman S.S., Ali B.A., Ahmed A.A.A., 2003. Genetic comparisons of Egyptian date palm cultivars (Phoenix dactylifera L.) by RAPD-PCR. Afr. J. Biotechn., 2, 4, 86−87.

Soliman S.S., Al-Obeed R.S., Harhash M.M., The Effect of Bunch Thinning on Yield of Fruit Quality of ‘Khalas’ Date Palm. Acta Hort., 882, 726−731.

Walsborn R., 2008. Date Sector: Report and Value Chain Development Program, Prepared for USAID/Iraq/Inma Agribusiness Program, Agland Investment Services, Inc. www.aglandinvest.com

Wrigley G., 1995. Date palm, in: Smartt J., Simmonds N.W. (ed.), Evolution of crop plants, Longman Scientific and Technical, Harlow, UK, 399–403.

Yousif A.K., Ben Jamin N.D., Kado A., Meh i Al-Deen Sh., Ali S.M., 1982. Chemical composition of four Iraqi date cultivars. Date palm J., 1, 2, 285−294.

Zaid A., 2001. The World Date Production: A Challenge Case Study. Proceedings of the Second International Conference on Date Palms, UAE University, Ai-Ain, United Arab Emirates, 902−915.

Zaid A., Arias E.J., 2002. Date palm cultivation. Rev. 1. FAO Plant Prod. Prot. Paper 156, Rome, pp. 292.

Zaid A., de Wet P.F., Djerbi M., Oihabi A., 2002. Diseases and pests of date palm, in: Zaid A. and Arias E.J. (ed.). Date palm cultivation. Rev. 1. FAO Plant Prod. Prot. Paper 156, Rome, 227–281.

Zirari A., 2010. Effects of Time of Pollination and of Pollen Source on Yield and Fruit Quality of ‘Najda’ Date Palm Cultivar (Phoenix dactylifera L.) under Draa Valey Conditions in Morocco. Acta Hort., 882, 89−94.

Zohary D., Hopf M., 2000. Domestication of plants in the Old World. The origin and spread of cultivated plants in West Asia, Europe, and the Nile Valley. Oxford University Press, Oxon, UK.


Opublikowane
2012-06-04AHMED F. ZABAR 
Department of Horticulture and Landscape College of Agriculture, University of Al-Anbar, Ramadi, Iraq
ANDRZEJ BOROWY 
Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin, PolandLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora